Wat zijn we er eigenlijk mee opgeschoten?

Ik keek net ‘de kortste oudejaarsconference van Nederland’ door Pieter Derks die draait om de vraag: “2017, wat zijn we er eigenlijk mee opgeschoten?” https://www.nu.nl/225474/video/pieter-derks-kortste-oudejaarsconference-van-nederland.html

Ik moest denken aan Prediker die schrijft ‘er is niets nieuws onder de zon’ als afsluiting van een redelijk depressieve bespiegeling over het nut van al ons zwoegen.

Hij zegt van zichzelf: “Ik legde mij met heel mijn hart erop toe met wijsheid te onderzoeken, en na te speuren alles wat er onder de hemel plaatsvindt. Dat is een treurige bezigheid, die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich ermee te vermoeien.” (1:13)

Hij kijkt naar de wereld en trekt dezelfde conclusie als Pieter Derks: het heeft allemaal geen nut. Je doet je best, maar dingen wezenlijk veranderen kan je niet.

Prediker illustreert dat met prachtige observaties als:

“Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol.”,

“Het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt niet vol van horen”,

“wat ontbreekt, kan niet meegeteld worden” en

“Waar het goed vermeerdert, vermeerderen zij die het opeten. Welk voordeel hebben dan de bezitters ervan, behalve dat hun ogen ernaar kunnen kijken?”.

Maar ook met het vaststellen van “Er is geen herinnering aan de vroegere dingen. Ook aan latere dingen, die nog komen, zal geen herinnering zijn bij hen die daarna komen”, slaat hij de spijker op z’n kop, want wat weten we nog van het leven van onze overgrootouders, wat zij hebben gedaan, het verschil dat zij hebben gemaakt met hun leven? Zullen onze achterkleinkinderen nog een herinnering aan de impact van ons leven hebben?

Waar doen we het allemaal voor?

Er staat weer een nieuw jaar voor de deur. Wat gaan we ermee doen? Je kunt je dus afvragen of al ons zwoegen wat uit gaat maken. Al onze goede voornemens verdampen in het licht van de wereldgeschiedenis. We zijn een ademtocht, een zucht, vluchtig.

Lekker begin van 2018 zo, ik heb er echt zin in ….

Gelukkig sluit deze wijze koning af met een positieve noot:

“Zie, wat ik gezien heb: een goede zaak die voortreffelijk is, namelijk te eten en te drinken en het goede te genieten bij al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon tijdens het getal van zijn levensdagen, die God hem gegeven heeft, want dat is zijn deel. Ook elke mens aan wie God rijkdom en bezittingen geeft en toestaat om daarvan te eten en zijn deel ervan te nemen om zich in zijn zwoegen te verblijden, dat is een gave van God. “(5:17,18)

Een wijzer advies kun je niet krijgen voor het nieuwe jaar volgens mij: ‘Doe je best en vergeet niet te genieten van de kleine, gewone dingen’. Het leven is de moeite waard als je samen kunt genieten van het goede wat je ontvangt, de kleine meevallers, de zonnige dagen.

Ik wens jullie daarom een heel gezegend 2018 dat vol zit met kleine momenten waarin je samen met anderen kunt lachen, waarin je iets kunt betekenen voor een ander, waarin je in dankbaarheid kunt ontspannen en genieten van het goede van het leven.

Comments