Tag Archives: relevant

Blog English

How modern is a modern church?

These days churches want to be attractive and relevant. That’s why the style of music is adjusted, the way of preaching, the decoration and even the coffee. We talk about demand-oriented and target-group oriented approaches, about focus and vision, about programs and events. Everything to reach people. Because that’s what it is all about, bringing people into contact with God. We build our modern churches in an excellent spirit to show something of the greatness and goodness of God. This results in an up-to-date, state-of-the-art, cutting-edge Sunday experience. read more »

Blog Nederlands

Hoe modern is een moderne kerk?

Tegenwoordig willen kerken graag aantrekkelijk zijn en relevant. Vandaar dat de muziekstijl wordt aangepast, de preekstijl, de inrichting van het gebouw en zelfs de koffie. We hebben het over vraaggericht en doelgroepgericht werken, over een heldere focus en een visie, over programma’s en events. Alles om nieuwe mensen te bereiken. read more »