Tag Archives: opziener

Blog Nederlands

Oudsten en opzieners

Opziener is de vertaling van Episkopos, waar het woord bisschop van is afgeleid.

Oudsten of ouderlingen komt van presbys wat ouder in leeftijd betekent. In Israël waren het de ouderen met levenservaring die leiding gaven.

Bijna alle kerken hebben oudsten of ouderlingen in het leiderschap van de kerk. read more »