Tag Archives: leven

Blog Nederlands

Het leven na de enge poort

De preek ging een keer over ‘de enge poort’. Ik ben opgegroeid met de NBG vertaling uit 1951 en ik ben altijd een kruiswoordpuzzelliefhebber geweest, dus ik heb dit nooit geassocieerd met een griezelige poort, maar altijd met een nauw, smal exemplaar.

De tekst waar gesproken wordt over de smalle poort staat in Mat 7: 13, 14: “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.” Een beetje een enge tekst, die vroeger geïllustreerd werd met die vreselijke poster met een brede weg langs een kermis en andere leuke dingen die regelrecht naar de hel ging, terwijl de smalle weg via de kerk naar de hemel leidde. Ik heb hier een tijd geleden al eens een blog over geschreven, dus dat dit onzin is ga ik hier niet herhalen. Toch zette iets in deze tekst me weer aan het denken. read more »

Blog Nederlands

De Werkelijkheid

Volgens Emanuel Kant zien wij de wereld niet zoals zij werkelijk is, maar zoals zij zich aan ons voordoet, las ik laatst. Deze denkrichting spreekt mij meer aan dan de richting die stelt dat het niet lang zal duren voordat we alles weten, van het ontstaan van het heelal tot aan de genetische code van de mens, zodat we straks ook alles kunnen, met of zonder de hulp van kunstmatige intelligentie. Of de stroming die stelt dat wij ons brein zijn; niet meer dan een verzameling elektrische impulsen. Als de elektrische impulsen ophouden ben jij er ook niet meer. Ik vind die ideeën kil en koud, want het leven wordt er zo doelloos van en het neemt bij mij alle verwondering weg. Alles moet verklaard en beredeneerd worden, alles moet efficiënt, maximaal, optimaal. Er is in de wereld van de oneindige kennis en efficiëntie geen ruimte meer voor smoesjes, dagdromen, of een dag niks doen, maar ook niet meer voor fouten maken, het even niet weten, het even niet kunnen, er even doorheen zitten. Ook nu al hebben we moeite met de plaats van tegenslagen, ziektes, teleurstelling, ouderdom en dood in ons leven, want dat past niet in het plaatje van ons droomleven. read more »

Blog Nederlands

Het kwaad

De strijd tussen goed en kwaad is een universeel gegeven. In alle mythologieën van alle tijden komt het terug. Ook in onze tijd gaat een groot deel van onze verhalen over die strijd. Van CSI tot Game of Thrones, we hopen allemaal dat de goeden het winnen van de slechten. read more »

Blog Nederlands

het leven vs de dood

Het loon van de zonde is de dood (Romeinen 6:23), maar Jezus is gekomen om ons het leven te geven in/ en overvloed (Johannes 10:10). Dit heeft niet alleen te maken met het leven na dit leven, maar ook met het hier en nu.

De dood is niet iets dat zich in één keer voltrekt. In de loop van je leven sterft er af en toe al een stukje van je. read more »

Blog Nederlands

Ik geloof dus ik houd me aan Gods geboden

Dat is een goed plan als je begrijpt wat de geest van die geboden is. De geboden van God bevatten de wijsheid van God en zij is een goede raadgeefster. Vind je wijsheid, dan vind je leven. Wijsheid is meer waard dan alle kostbaarheden samen en begint met ontzag voor God. read more »