Tag Archives: kerk

Blog Nederlands

Wat gedachten bij Advent

Nu ik als evangelisch meisje wat meer betrokken raak bij de PKN vanwege het kerkasiel, begin ik grote bewondering te krijgen voor bepaalde tradities. Advent is er één van.

Advent zei mij eigenlijk niks. 4 weken voor kerst naar kerst toeleven, hoezo? Kerst is voor mij al zeker 15 jaar ‘alle ballen op de kerk’. In onze moderne kerken hebben we een kerstproductie of een kerst-event. Alle toeters en bellen worden van stal gehaald om er een belevenis van te maken die buitenstaanders aantrekt. En dat werkt. Heel veel mensen die anders nooit naar de kerk zouden gaan, komen zo in aanraking met wat wij geloven. We hopen dat hun interesse gewekt is en dat ze nog eens terug komen. Dus met de intentie is niks mis.

Maar een bijkomend nadeel is dat hierdoor voor mij kerst zo plat als een dubbeltje is geworden. Het was alleen nog maar uiterlijk vertoon. read more »

Blog Nederlands

Adventskaarsje

Aanstaande zondag is het 1e adventzondag. Nog 4 weken tot kerst: de komst van het Licht in de duisternis.

Eén kaarsje steken we dan aan, in die immense duisternis die ons omringt. Maar daar waar dat kaarsje brandt, daar is het wel licht. Daar wordt dood leven en stilstand beweging.

Toch heb ik niks met kerst zoals ik het gewend ben te vieren: je huis versieren, naar de kerk en eten met de familie. We zitten gezellig binnen met ons lichtje in ons kleine hoekje, christelijke liedjes te zingen. “Nu zijt wellecome, Jesu onze Heer”, “stille nacht, heilige nacht” en meer van dit soort onzin. De nacht waarin Jezus werd geboren was helemaal niet stil. Er stond een enorm engelenleger “Ere zij God” te roepen. En Jezus was helemaal niet welkom. Toen niet en nu niet. Jezus heeft namelijk de vervelende gewoonte om alles overhoop te halen wat jij en ik zo prettig vinden. Onze status quo, onze gewoonten, onze veilige regeltjes, ons bijgeloof. read more »

Blog Nederlands

Kerkverlating

Ik wist van kerkverlating en kerkgebouwen die gesloten zijn bij gebrek aan middelen bij gebrek aan (betalende) leden, want ik heb de gereformeerde kerk van mijn jeugd zien teruglopen van 1500 naar 250. De gemeente kromp nog verder, het kerkgebouw maakte plaats voor een supermarkt met appartementen erboven en kerk kwam samen in de aula van een middelbare school, maar ik zat toen allang in een evangelische gemeente. Toen die niet meer aansloot bij mijn kinderen stapten we over naar een moderne kerk met veel jeugd. Die groeide als kool, dus het beeld van krimpende kerken kende ik alleen nog uit de krant.

Totdat ik in de vakantietijd een aantal PKN kerken bezocht. Toen werd ik keihard met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn. 10.000 in de kaartenbak, 1000 in de diensten. Kerkgemeenschappen die ooit 5 bloeiende wijkgemeenten waren, gekrompen tot 150 man op een zondag en dat aantal daalt nog steeds. Niet alleen de kerk uit mijn jeugd is verdwenen, de kerk uit vrijwel ieders jeugd is verdwenen. Oudere mensen die ik sprak hadden er soms al twee of drie kerksluitingen opzitten.

De mensen van de kerk doen wat in hun vermogen ligt. Er zijn koffieochtenden, knutselclubs, maaltijdprojecten, enz., enz. De kerk is betrokken bij de buurt, alleen de buurt is niet zo betrokken bij de kerk. Totdat het kerkgebouw gesloten moet worden omdat de kosten niet meer te dragen zijn. Dan is de buurt ineens wel heel erg betrokken. “Dat gebouw mag niet worden gesloopt! Het is een beeldbepalend onderdeel van de wijk en we hebben er dierbare herinneringen aan.” Ik denk dan: als iedere buurtbewoner een of twee euro per week overmaakt naar de bankrekening van die kerk, dan kan die kerk tot in lengte van jaren beeldbepalend blijven en nog lekkere koffie schenken ook, met zo nodig wat geestelijke steun erbij. Maar dat gebeurt niet…

Geschokt en bezorgd kwam ik thuis. Hoe moet dit verder?

Wij evangelischen oordelen wel eens hautain dat die gevestigde kerken dode kerken zijn omdat de Geest daar gesmoord is in traditie, maar zelf zijn we geen haar beter. Onze manier van kerk-zijn hangt ook van vaste gewoonten aan elkaar. En wees eens eerlijk, toen de Hillsong beweging kwam, ging onze jeugd toch ook naar die modernere kerk? En wat was onze reactie? Gingen we ook ‘Hillsong doen’? Ik dacht het niet. De ouderen moeten er niet aan denken. De verpakking van Hillsong sluit niet aan bij hun belevingswereld en hun theologie ook niet echt. Zij zouden zich een vreemde gaan voelen in hun eigen kerk. En dus zie je in de evangelische wereld eenzelfde beweging op gang komen als in de traditionelere kerken: vergrijzing. En als de leegloop eenmaal begint lijkt er geen houden meer aan. Want die laatste vijf gezinnen gaan op een gegeven moment ook opzoek naar een nieuwe plek waar zij, maar vooral hun kinderen, meer aansluiting vinden met leeftijdgenoten.

Al die activiteiten voor de buurt helpen helaas niet om de kerk te vullen met nieuwe mensen. De deelnemers blijven gasten die op bezoek komen. Er worden soms wel kleine gemeenschapjes gevormd rondom activiteiten. Deelnemers aan een club die in de loop der tijd lief en leed gaan delen en elkaar ook buiten de club om ontmoeten, die helpen met klaarzetten en opruimen. De activiteit is hún cluppie geworden, hier horen ze bij. Maar ze horen niet bij de kerk.

De voetbalclub aan de andere kant van de wijk heeft ook zo’n soort aanbod, want ook zij moeten het hoofd boven water zien te houden met steeds minder vaste leden. Zij hebben een kaartclub, knutselclub, leeskring, enz. omdat zij hun gebouw aan deze clubs verhuren. De kerk en de voetbalclub waren al elkaars concurrenten op de zondag, maar nu dus ook door de week. De vraag is: waarmee onderscheidt de kerk zich van de voetbalclub? Waarom kiezen mensen uit de buurt voor de knutselclub of de koffieochtend van de kerk?

Wie het weet mag het zeggen.

Is het de geestelijke dimensie van de kerk? Gaan mensen met een spirituele behoefte naar een maaltijdproject van de kerk en mensen met alleen behoefte aan gezelschap naar de voetbalclub? Uit onderzoek blijkt dat mensen die opzoek zijn naar ‘iets spiritueels’ bijna nooit aan een kerk denken. Dertigers gaan liever op zondagochtend met hun yogamatjes op de rug en de happinezz onder de arm naar het park om daar met tientallen anderen hun oefeningen te doen.

Rick Warren beschrijft in zijn boek Doelgerichte Gemeente hoe hij bij de start van zijn kerk de deuren langs is gegaan met de vraag wat de mensen van de kerk verwachten. Hij kreeg soms verrassende antwoorden, waar hij veel aan heeft gehad.

Wat zouden de antwoorden bij ons zijn? Verwachten de mensen in de buurt dat de kerk een knutselclub heeft? Verwachten ze koffie te kunnen drinken met de mogelijkheid voor een goed gesprek? Verwachten ze antwoorden op levensvragen? Wat zijn eigenlijk de spirituele vragen van de gezinnen, de alleenstaanden, de jeugd of de ouderen in de omgeving?

Wat verwachten de huidige bezoekers van de activiteiten trouwens van de kerk? Wat verwachten de (klein)kinderen van de gemeenteleden van de kerk?

Kerkverlating is moeilijk tegen te gaan, nieuwe mensen bereiken is ook niet gemakkelijk, maar misschien werkt het stellen van vragen aan de omgeving als een spiegel waardoor je een beter beeld krijgt van wie je mag zijn als kerk. En dat zal heel anders zijn dan de voetbalclub.

Blog Nederlands

Rusthof

Gisteren in de pauze werd ik door een collega meegenomen naar een hofje dat ik nog niet kende: Rusthof. Een prachtige plek die haar naam eer aan doet. Vol bloemen, omzoomd door pittoreske oude huisjes, leunend tegen een grote kerk, is deze hof een oase van rust in de hectiek van de stad.

Hier wordt je focus automatisch verlegd van vergaderingen, terugbelverzoeken en dringende e-mailtjes naar verwondering, verstilling en geborgenheid. read more »

Blog Nederlands

Familiebanden

De kerk is het lichaam van Christus, de leden zijn kinderen van God, bloedverwanten.

Een kerk is one big happy family. Het is een entiteit, een lichaam dat onderling verbonden is met ‘banden en pezen’. (Kolossenzen 2:19)

Een familie, een gezin is ook een entiteit; bloedverwanten bij elkaar gehouden door een familieband.

Waaruit bestaat zo’n band die mensen verbindt?

Je krijgt een band met iemand als je een gezamenlijk verleden hebt, een gezamenlijke interesse, een gezamenlijke situatie. Kom onverwacht een Nederlander tegen in een ver buitenland en je voelt je verbonden. Loop iemand tegen het lijf die dezelfde hobby heeft en je bent het eerste uur niet uitgepraat. read more »

Blog Nederlands

Met smart zult gij kinderen baren

Na de zondeval zei God tegen de vrouw: Ik zal uw moeite (zwoegen) en uw zwangerschap zeer vermeerderen; met pijn zult u kinderen baren (Genesis 3:16 ). God zegt dit tegen Eva nadat ze van ‘de appel’ heeft gegeten. Vanwege deze tekst wordt de pijn bij een bevalling soms gezien als straf voor haar ongehoorzaamheid.

Dat vind ik een vreemde conclusie. read more »

Blog Nederlands

Homohuwelijk

Als ergens een enorm label aanhangt in de kerk dan is het wel homoseksualiteit. read more »

Blog Nederlands

Pastors of Herders

Pastor is overgewaaid uit Engelssprekende landen en betekent herder. We kennen hier de Rooms Katholieke pastoor, maar vrijwel niemand werd herder genoemd. Met de komst van het woord pastor heeft nu ook de evangelische beweging een aparte aanspreektitel voor leiders. Daarvoor werden ze gewoon met broeder of zuster aangesproken, net als de rest van de gemeente. read more »

Blog Nederlands

De Vijfvoudige Bediening

Harol Eberle heeft ooit een boek over De Vijfvoudige Bediening geschreven en toen ik het de eerste keer las, was ik zwaar onder de indruk. Dit uit Efeze 4:11 was het antwoord voor de kerk! Niks dominees en kerkenraad, niks raad van oudsten en diakenen, niks pastors en staf. Een kerk geleid door mensen die daarvoor van de Heilige Geest de gaven hadden gekregen en elkaar in evenwicht hielden. Zo moest het, daar moesten we naartoe!

Ik was nog jong, zullen we maar zeggen. read more »

Uncategorized

Gebruiken 2

Deel 2 van Gebruiken en Gewoonten van boek Kerk zonder Labels

3450 woorden 6A4tjes

Bevat de hoofdstukken

  • Onderlinge samenkomsten
  • Gods leiding of plan voor je leven
  • Oordelen read more »