Oudsten en opzieners

Opziener is de vertaling van Episkopos, waar het woord bisschop van is afgeleid.

Oudsten of ouderlingen komt van presbys wat ouder in leeftijd betekent. In Israël waren het de ouderen met levenservaring die leiding gaven.

Bijna alle kerken hebben oudsten of ouderlingen in het leiderschap van de kerk.

Labels

  • Een raad van oudsten is de bijbelse vorm van leiderschap in de gemeente

  • Ouderlingen worden gekozen door de gemeente

  • Ouderlingen moeten wijze oude mannen zijn

  • Ook mensen zonder gelovige kinderen kunnen oudste/ouderling worden

  • Vrouwen mogen geen oudste zijn

Hoe je er ook tegenaan kunt kijken

Waarom kennen we geen opzieners in de protestante kerk? Titus krijgt de opdracht om oudsten (ouderen) aan te stellen als opzieners die in staat zijn om anderen met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht te wijzen. Timoteüs moet doorgeven dat de opzieners ervaren mensen moeten zijn die uit hun levenswandel kunnen laten zien dat ze begrijpen waar het evangelie over gaat.

Beiden hebben in de gemeente waar ze naartoe gestuurd zijn te maken met mensen die een hoop onzin verkondigen en de verkeerde dingen leren aan de gemeente. Daarom moeten ze mensen aanstellen die hier corrigerend kunnen optreden. Wat Paulus doet is beschrijven hoe ze capabele mensen kunnen herkennen.

Waarom doen we altijd zo ingewikkeld als het gaat om dingen die in de bijbel beschreven staan? De bijbel zelf leert ons dat het om het hart gaat, dat de wet in ons hart geschreven is, dat het Woord vlees geworden is. De letter maakt dood, de Geest maakt levend (2 Korintiërs 3:6).

En toch, zodra we kunnen, maken we van een aanbeveling een wet waaraan geen jota of tittel veranderd mag worden. Daarmee stoppen we iets wat levend was in een dode vorm zonder flexibiliteit.

Dit was dus precies het probleem in Efeze en Kreta. Daar lagen ze met elkaar overhoop over de juiste toepassing van bijbelteksten. Het draaide daar om wetten en regels en kennis en uiterlijkheden. Genade was ver te zoeken en liefde ook.

Dus wat zegt Paulus: ga op zoek naar mensen die in hun leven laten zien wat een evangelie van liefde en genade inhoudt en die hebben laten zien dat ze dat ook kunnen overdragen.

En wat doen wij:

Er staat “mannen van één vrouw”, dus alleen mannen mogen opziener worden, vrouwen niet. Maar mannen zonder vrouw mogen wel oudste worden.

Er staat “ze moeten gelovige kinderen hebben”, als je kinderen niet gelovig zijn, kom je niet in aanmerking. Als je geen kinderen hebt weer wel.

En zo leggen we alles op een bepaalde manier uit en verklaren onze interpretatie bijna als zaligmakend en zijn bereid die te vuur en te zwaard te verdedigen. Er is niets nieuws onder de zon ….

In iedere gemeente lopen wijze mensen rond die het een en ander hebben meegemaakt. Het zijn de mensen die door het leven zacht zijn geworden. Ze zijn er geweest, weten hoe moeilijk het kan zijn en kunnen anderen daarom bemoedigen. In hun leven hebben ze geleerd terug te vallen op God, Hij is hun rots en hun schild. Ze weten daarom uit ervaring wat belangrijk is en wat niet. Daardoor kunnen ze mensen die de verkeerde kant uit zijn gegaan helpen de weg weer terug te vinden. Ze kunnen de scherpe kantjes van een discussie afhalen, de hoofd en de bijzaken scheiden. Dit zijn de opzieners. Ze kunnen mensen op het persoonlijke en geestelijke vlak leiding geven. Mannen als voorbeeld voor mannen, vrouwen als voorbeeld voor vrouwen (Titus 2:2-5).

Naar dit soort mensen loop je ook graag toe als je vragen hebt, want je weet dat je geen dooddoener als advies krijgt.

Het kan nuttig zijn als algemeen bekend is wie deze opzieners zijn. Als lid weet je dan naar wie je veilig toe kunt stappen. Aan de andere kant hebben deze mensen dan ook autoriteit om op mij af te stappen als ik verkeerde dingen ga verkondigen aan de mensen om mij heen.

Je moet deze mensen niet laten vergaderen over een evangelisatieactie of een tekort aan vrijwilligers bij het kinderwerk. Dat is meestal hun sterke kant niet. Het leiden van een organisatie is een hele andere tak van sport.

Ik pleit dus voor opzieners met een levend geloof, levenservaring en levenswijsheid. Liefdevolle, genadevolle, gewetensvolle mannen en vrouwen die stevig in hun schoenen staan. Dat zie je in hun eigen leven terug door hoe hun gezin functioneert of hun eigen bedrijf, of hoe ze praten over hun baas of over andere mensen, hoe ze met geld omgaan, enz.. Je kunt ook veel afleiden uit hoe andere mensen over hen praten. Deze mensen moeten kunnen bemoedigen, maar ook bijsturen als dat nodig is en ze moeten dat goed kunnen uitleggen. Dit zijn de mensen die anderen vrij mogen aanspreken op hun geloof, hun leer of hun gedrag. (vrij naar Paulus in 1 Timoteüs 3 en Titus 1 en 2)

Afbeelding is van Grace Weston, The Overseer

Comments