Kerk zonder labels

Ik zou graag een boek willen schrijven met als titel ‘Kerk Zonder Labels’. Zouden jullie mij kunnen laten weten wat je van dat idee vindt?

Volgens mij zijn we als christenen meer dan gemiddeld bezig met goed en fout, zonde en schuld, en de consequenties daarvan. ‘Gewone’ mensen hebben hun geweten en het wetboek van strafrecht, christenen hebben daarnaast de bijbel en de kerk die je leren wat zonde is. Omdat zonde zo erg is, willen we dat zo veel mogelijk vermijden, niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen.

Het resultaat is dat ik niet-gelovigen frank en vrij, YOLO, door de wereld zie bewegen en christenen die verlost zouden zijn van zonde en schuld, zie ik soms gespannen als koorddansers over het smalle pad langs de afgrond van de hel gaan.

Zou het niet heel bevrijdend zijn als je niet overal een label met een waardeoordeel aan hoeft te hangen? Zondigen doen we toch wel, het is een illusie om te denken dat we perfect zouden kunnen worden. Er is genade, onze zonden zijn vergeven, leren we. Paulus schrijft heel veel over niet oordelen en zegt zelfs: ‘ook mijzelf beoordeel ik niet’. Hij is ook degene die vaststelt dat hij het goede wel wil doen, maar dat het hem niet lukt. Hij zegt trouwens ook dat we niet opzettelijk extra veel moeten zondigen, zodat God extra veel genade aan ons kwijt kan, dat is niet de bedoeling. Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Je moet wel wijs met jezelf omgaan en het beste voorhebben met de mensen in je omgeving. Je leeft tenslotte niet voor jezelf. Dat is ook hoe Jezus samenvat wat God van ons verwacht: “Heb God lief met alles wat je bent/hebt en je naaste als jezelf”.

Zou het mogelijk zijn om heel veel labels af te schaffen, waardoor we meer ontspannen en vrij in de wereld kunnen staan, zonder compleet van God los te raken? Wat voor labels hangen we als christenen en kerken eigenlijk aan de mensen en situaties om ons heen en wat zegt de bijbel over die labels? Hoe belangrijk zijn ze eigenlijk?

De labels zou ik (voorlopig) willen indelen in drie verschillende categorieën: de zonden, de gebruiken of gewoonten, en de rangen en standen. Per categorie zou ik dan een inventarisatie maken met concrete voorbeelden, de traditioneel bijbehorende bijbelteksten en hoe je daar ook over zou kunnen denken. De opzet zou een beetje vergelijkbaar zijn met de blogserie over profeten in november 2016.

Thumbs up als je dit een interessant idee vindt : ). Bij minimaal 10 positieve reacties ga ik daadwerkelijk schrijven. De hoofdstukken die af zijn zet ik als artikelen op deze website. Het schrijfproces, de vragen die opkomen en de problemen waar ik tegenaan loop, zal ik bijhouden in mijn blogs. Ik zou het heel gaaf vinden om feedback te krijgen. Facebook en Twitter lenen zich hier niet erg voor, dus geef je vooral op voor mijn nieuwsbrief en geef straks commentaar bij de blogs op de website.

De foto is van het kunstwerk ‘Reading between the lines’, van Gijs Van Vaerenbergh en staat in Borgloon

Comments