INFO

Wie ben ik

Ik ben Hetty Voogel-Woerdenbag, getrouwd, 50+, moeder van een groot gezin en nu voornamelijk blogger, klusjesman, en ondersteuner van een aantal mensen en organisaties op het gebied van schoonmaak, secretariaat, administratie en organisatie.

Ik ben een ‘huis, tuin en keuken’ christen en mijn hele leven al gelovig.

Met ‘huis, tuin en keuken’ bedoel ik dat ik geen groots of meeslepend leven leidt, niet bijzonder geleerd ben en ook niet een leidende positie in de kerk bekleed. Ik ben gewoon betrokken bij ‘mijn’ kerk en draag mijn steentje bij.

Met gelovig bedoel ik dat ik geloof dat God de Schepper is van hemel en aarde, de Almachtige, de Heilige, dat Hij ons gemaakt heeft, naar Zijn beeld en gelijkenis, om een relatie met Hem te hebben, dat wij als mens zwaar tekort schieten in die relatie, maar dat God in Zichzelf als Zoon ons alles heeft gegeven en als Geest ons dagelijks geeft wat nodig is om ons met Henzelf te verzoenen. Ik geloof dat wij maar een fractie begrijpen van wat er is gebeurd tijdens het leven, lijden, sterven en de opwekking van Jezus, maar dat we het als kinderen mogen aanvaarden, zodat wij als mensen toch, nu en in eeuwigheid, in Gods nabijheid kunnen zijn.

Ik geloof dat de Bijbel geen wetenschappelijk boek is, maar een geloofsboek, geïnspireerd door God, opgeschreven en samengesteld door mensen. Wat in de Bijbel staat is waarheid en wijsheid van God. Het leert ons wie God is en wie wij zijn. Het is een hulpmiddel in onze relatie met God, met elkaar en met de schepping.

Disclaimer

Ik gebruik veel hele of halve Bijbelteksten in mijn blogs, maar geef geen verwijzingen. Aan de geïnteresseerde lezer de schone taak om uit te zoeken of het klopt wat ik beweer. Laat ik de Bijbel buikspreken, leg ik te ruim uit, klopt mijn interpretatie niet? Het zou zomaar kunnen, ik heb ook de wijsheid niet in pacht. ‘Proof me wrong’, zou ik willen zeggen, toon maar aan dat ik geen gelijk heb. En dan bedoel ik ook echt aantonen: kom met argumenten en Bijbelse gronden waarom het niet klopt wat ik beweer. ‘Zo hebben we het altijd gedaan’ en ‘ik vind’, zijn geen valide argumenten voor mij.

Ik gebruik ook allerlei (Engelstalige) termen, citaten en uitdrukkingen zonder uitleg, vertaling of bronvermelding. Search engines geven razendsnel antwoord op al je vragen.

Verantwoording over gebruik van namen en titels

Als ik het over God heb, dan heb ik het over de God van de Bijbel, de Schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, Izaak en Jacob, De Drie-enige. Dat kan dus zowel de Vader, de Zoon als de Geest zijn. Meestal betreft het alle drie. Ik heb altijd moeite gehad om onderscheid te maken tussen de personen.

Als ik het over Jezus heb, dan bedoel ik de Zoon van God, de verwachtte Messias, de gekruisigde en opgestane Heer.

Ik heb het eigenlijk nooit over de Heer Jezus of de Heere God. Dat is niet omdat ik God niet zou erkennen als de Heer van mijn leven, of dat ik Hem niet hoogacht, want dat doe ik wel. Het is meer omdat Hij mijn Vader is, mijn oudste Broer, mijn Levensgezel. De titel Heer voelt voor mij te afstandelijk. Maar God is voor mij toch wel een ‘U’, hoewel ik het heel mooi vind klinken als iemand Hem in gebed met ‘Jij’ aanspreekt. Zelf kan ik dat niet, net zo min als Pappa zeggen tegen Hem. Dat is voor mij dan weer iets te familiair. Zo heeft, denk ik, iedereen een gevoelsmatige voorkeur. Laten we elkaar daar niet op beoordelen of veroordelen.

Wil je mij ondersteunen?

Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar rekening NL31INGB0002549107 t.n.v. H.H. Voogel-Woerdenbag.