Ik geloof, maar wat doe ik? – 4

Veel mensen geloven dat God pas zegent als je je aan de regels houdt. Ze denken dat de zegen en de vloek van de wet ook nu nog gelden, en dat niet alleen voor de Joden, maar ook voor de christenen en zelfs voor ongelovigen. Ze leven in de veronderstelling dat, als iedereen zich netjes gedraagt, God ons land zal zegenen, of hun kerk zal zegenen, of hun gezin zal zegenen.

Aan de andere kant geloven we dat Christus ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet. Je zou zeggen dat dit betekent dat de vloek (de ‘straf’) van de wet niet meer op ons van toepassing is. Als we de wet overtreden, als we ons niet aan de regeltjes houden, als we zondigen, dan staat daar geen sanctie, geen vloek, meer op. We hoeven onze landgenoten en gemeenteleden dus niet langer in het goede spoor te dwingen, om straf te ontlopen of zegen af te dwingen, want God laat zijn zon opgaan over slechten en goeden, en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

De tien geboden zijn nog steeds hele goede regels, want het is wijsheid van God. Wanneer je die probeert toe te passen, zal je kwaliteit van leven er zeker op vooruit gaan. Dit kan je zien als zegen, maar ook de zegen van de wet ‘werkt’ niet meer. De wet met haar geboden en verordeningen is buiten werking gesteld zegt Paulus tegen de Efeziërs. Het gaat allemaal over genade nu.

“God heeft jullie zijn Geest gegeven en doet wonderen bij jullie. Doet Hij dat omdat jullie je zo goed aan de wet van Mozes houden? Of doet Hij dat omdat jullie geloven wat ik jullie heb verteld?”

Ben je onbekend met de zegen en vloek van de wet, lees dan Deuteronomium 11 (:26-28) en Galaten 3 (:10-14)

Comments