Ik geloof dus ik houd me aan Gods geboden

Dat is een goed plan als je begrijpt wat de geest van die geboden is. De geboden van God bevatten de wijsheid van God en zij is een goede raadgeefster. Vind je wijsheid, dan vind je leven. Wijsheid is meer waard dan alle kostbaarheden samen en begint met ontzag voor God.

Als je je echter aan de geboden gaat houden omdat je je aan de regels moet houden, dan vind je dood, omdat er geen leven zit in een dode letter. Je vindt slavernij, gevangenschap, gebondenheid, al die dingen waar Jezus ons juist van bevrijd heeft door de wet met haar geboden en verordeningen te vernietigen en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen.

Vroeger probeerde ik me aan de regeltjes te houden of de regeltjes zo uit te leggen dat ik me er niet aan hoefde te houden. Totdat God me een keer vertelde dat Hij geen kant met me op kon, omdat al wist wat ik moest doen. Ik leefde mijn leven aan de hand van een dode letter, niet aan de hand van een levendmakende Geest. Ik was net een Farizeeër die niet kon genieten van het werk van God, omdat het niet voldeed aan zijn regels: Jezus genas mensen op de rustdag; dat was fout, want het was een vorm van werken en dat mag niet op de rustdag.

Nu probeer ik God een plezier te doen met mijn leven. Ik probeer te luisteren naar Zijn stem, Zijn liefde door te geven, Zijn wil te doen. In grote lijnen betekent dit dat er in mijn gedrag niet veel veranderd is, maar wel in mijn motivatie. De vrijheid die je ervaart als je leert dat je uit genade mag leven is onbetaalbaar. Het is iets dat ik iedereen gun.

“Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.”

Comments