Iedereen vergeven en genezen

Het ‘Volle Evangelie’ leert op grond van Jesaja 53:5 dat onze genezing net zo zeker is als onze vergeving. Ik heb daar altijd moeite mee gehad, want ik zie dat niet iedereen die ziek is, wordt genezen. Hoe moet ik deze tekst begrijpen?

Het woord ‘Rapha’ in deze bijbeltekst betekent: genezen, gezond maken, herstellen. Het gaat over fysiek herstel, maar ook over het herstel van de relatie tussen God en Zijn volk.

In de bijbel wordt heel sterk de verbinding gelegd tussen zonde en ziekte of handicap. De blindgeborene: wie heeft gezondigd, hij of zijn ouders? De verlamde man door het dak: uw zonden zijn u vergeven. Dit is omdat het volk Israël een verbond, een contract, heeft gesloten met God: God zal hen beschermen zolang ze Hem op de eerste plaats zetten, maar als ze van God afdwalen, dan krijgen ze te maken met ziekte en andere ellende. Vandaar dat toen bij ziekten meteen gedacht werd aan zonden en dat genezing van de ziekte bewijs was van het herstel van de relatie met God door vergeving.

Wij zijn deel van een nieuw verbond, een verbond met hele andere voorwaarden. Bij het oude verbond moest het volk zich aan geschreven regels houden en als ze regels overtraden moesten ze een offer brengen. Het nieuwe verbond gaat over geloof. God geeft ons Zijn Geest die ons helpt de dingen op Gods manier te doen. Voor overtredingen heeft God zelf het offer gebracht. Er is niets meer dat de gelovigen kan scheiden van God, dus als je ziek bent is dat niet doordat je hebt gezondigd.

Dat je ziek kunt worden door ‘slecht gedrag’ is een ander verhaal. Met te veel eten en drinken, lopen stressen en te lang doorgaan zonder ontspanning, belast ik mijn lichaam meer dan gezond voor me is. Mijn lichaam is een tempel zegt de bijbel en met dit delicate bouwwerk moet ik zorgvuldig omgaan. Doe ik dat niet, dan kan ik als gevolg daarvan ziek worden. Dat doe ik mijzelf aan, dat staat los van mijn relatie met God.

Zoals we vergeven zijn, zo zijn we genezen. En zoals we nog steeds zondigen, zo is er ook nog steeds ziekte. En net zoals we pas volledig het resultaat van onze vergeving zien na dit leven in een volledig open relatie met God, zo zien we ook dan pas volledig het resultaat van onze genezing in een nieuw lichaam. Dan pas zal het kwaad helemaal verwijderd zijn en de hele schepping hersteld.

Tot die tijd zien we af en toe een glimp van het Koninkrijk van God in deze gebroken wereld. Af en toe hoor je van iemand die zich echt bevrijd voelt van een enorm schuldgevoel en af en toe hoor je dat iemand genezen is van een ziekte. Het is een hart onder de riem: het is echt waar, het kan en straks is het heel gewoon.

“Nu kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.“

Het schilderij is een detail van de terugkomst van de verloren zoon door Rembrandt

Comments