Iedereen een leraar?

Volgens de schrijver van de Hebreeënbrief hoort iedereen na verloop van tijd een leraar te zijn. Na jarenlang preken te hebben geluisterd, bijbelstudies of cursussen te hebben gevolgd, en de bijbel en christelijke boeken te hebben gelezen, weet iedereen wel hoe het in geloof elkaar steekt en kan men andere gelovigen op dat gebied verder helpen. Toch?

Ben je dan zomaar een leraar? Moet je niet theologie gestudeerd hebben, of op zijn minst een bijbelschool gedaan, om het geloof goed te kunnen uitleggen aan anderen?

Jezus zocht leerlingen uit met een hoog IQ, zodat ze zijn boodschap konden begrijpen en ook konden uitleggen aan hoog opgeleiden. Er was een speciale school voor apostelen, leraars en evangelisten zodat die goed toegerust naar de uiteinden van wereld konden gaan om het goede nieuws te verkondigen. En Paulus onderstreepte uit eigen ervaring het belang van een goede theologische opleiding. Of niet?

Voordat er misverstanden ontstaan: ik ben een groot voorstander van gedegen theologische opleidingen. Ik ben ook een groot voorstander van het doordenken van geloof en godsdienst op een wetenschappelijk niveau. We hebben toegang tot kennis, inzichten en ervaringen van duizenden mensen, opgebouwd in duizenden jaren. Dat mogen we bestuderen, bevragen, bediscussiëren, aanpassen en voortzetten. Zo komen we steeds verder in het verstaan en toepassen van Gods woord.

Maar het is niet nodig om een theologische HBO of WO opleiding te hebben gevolgd om een leraar te kunnen zijn. Het is wel nodig dat je eerst een leerling bent geweest. Je moet hebben geluisterd naar leraars en je moet je huiswerk hebben gemaakt: zelf aan de slag zijn gegaan met wat je hebt gehoord. Wat vind je ervan? Begrijp je het? Waarom ben je het er mee (on)eens? Hoe pas je het toe? Praat er over en stel vragen totdat het je eigen is en je het in je eigen woorden kunt navertellen.

Op deze manier groei je in je geloof. Van baby groei je naar volwassene. Van het drinken van melk raak je langzaamaan gewend aan vast voedsel. Je staat steeds steviger in je schoenen, Je geloof wankelt niet meer als iemand er een duwtje tegenaan geeft. ‘Je hebt door ervaring en oefening je zinnen gescherpt om onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad’.

Je bent een leraar als je mensen kunt meenemen in de stappen waar je zelf doorheen bent gegaan. Je raakt niet snel van de kook van hun vragen, want je hebt ze zelf gehad,. Je weet waar je antwoorden kunt vinden, of je kunt uitleggen hoe je omgaat met vragen waarop je het antwoord niet weet.

Als je nog verder wilt groeien, ga dan luisteren naar preken van buiten je eigen richting, ga boeken of blogs lezen van mensen die buiten de comfort zone van je eigen dogma’s zitten. Laat je maar verwonderen, bevragen, prikkelen, irriteren en verrassen door andere gedachtegangen. Het oefent je in het doordenken van je eigen geloof. Hoe rijker jouw geloofsleven, hoe meer je kunt overdragen.

“Onderzoek alles en behoud het goede”

Comments