Iedereen een heerser?

“U hebt van de mens bijna een god gemaakt, omkranst met glorie en pracht. U laat hem heersen over het werk van uw handen, alles hebt U aan zijn voeten gelegd”, zingt David. Dcrowne opdracht om te heersen hadden Adam en Eva al bij hun schepping gekregen: “Bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.”

Heersen betekent: de baas zijn, de overhand hebben; jij hebt het voor het zeggen. Wat betekent het om een heerser te zijn? Wat wordt er van mij verwacht?

Het is, vermoed ik, niet de bedoeling dat iedereen moet streven naar wereldheerschappij en het is ook niet de bedoeling dat we er allemaal ons eigen koninkrijkje op na gaan houden. Met zeven miljard mensen heersen over het werk van Gods handen kan ingewikkeld worden als we denken dat heersen alleen bestaat uit opdrachten geven.

We kennen de uitdrukking ‘Noblesse oblige’. ‘Adeldom’ brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Ik mag heersen, alles is ook aan mijn voeten gelegd, wat betekent dat ik er ook verantwoordelijk voor ben.

Veel mensen die de politiek in gaan, of leidinggevende worden van een organisatie, willen iets bereiken met die positie. Ze hebben een doel, een visie, ideeën en plannen voor hoe het beter kan. Ze voelen zich verantwoordelijk voor waar ze leiding aan geven. Of dat allemaal de toets der kritiek kan doorstaan is een andere onderwerp.

Wij mogen de aarde onderwerpen en heersen over de dieren. Dat houdt dus in dat we er verantwoordelijk voor zijn. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen tuin en mijn eigen kat, maar tegelijk ook voor de hele aarde en alle levende wezens. Dit is ook wel bekend als ‘rentmeesterschap’.

Ik kan niet bepalen wat andere mensen doen – we hebben nergens de opdracht gekregen om over elkaar te heersen, maar ik kan wel bepalen wat ik zelf doe en hoe ik dat doe. Wat zijn mijn plannen voor mijzelf, voor de aarde en de dieren? Hoe zou ik dingen willen verbeteren?

Als heerser mag ik mijn eigen goede ideeën gaan uitvoeren, onder het motto: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’.

“Als de rechtvaardigen aan de macht zijn, verheugt het volk zich, maar als de zondaars heersen, jammert het volk. ”

Comments