Het kwaad

De strijd tussen goed en kwaad is een universeel gegeven. In alle mythologieën van alle tijden komt het terug. Ook in onze tijd gaat een groot deel van onze verhalen over die strijd. Van CSI tot Game of Thrones, we hopen allemaal dat de goeden het winnen van de slechten.

De bijbel leert dat God goed is en Satan is het tegenovergestelde. God is leven, Satan is een moordenaar, God is waarheid, Satan is leugen, God is licht, Satan is duisternis. En dit is al zo vanaf het begin.

“In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed en de geest Gods zweefde over de wateren.” Dit zijn de eerste zinnen in de bijbel.

God maakt iets wat nog geen vorm heeft en terwijl Zijn geest nog aan het ‘nadenken’ is, is ook de duisternis er al.

Bij mij in de kerk zingen we: “You make the darkness tremble”. Je kunt je daarbij een zwart duiveltje voorstellen dat staat te trillen als een rietje bij de aanblik van Jezus, het Licht van de wereld, maar ik zie iets heel anders voor me.

Duisternis is voor mij afwezigheid. Afwezigheid van licht, afwezigheid van warmte, afwezigheid van beweging, dus absoluut nulpunt, absolute stilte, dood.

En dan wordt die stilte in beweging gezet door geluid; God sprak. God zei: “er zij licht”. Nog meer beweging. Golven van licht en geluid doen de duisternis trillen. Overal waar beweging komt, houdt de duisternis op te bestaan.

Dit zie ik voor me als ik dat lied zing. Ik zie God spreken, ik zie God bewegen, ik zie leven komen op plekken waar eerst niks was. Ik zie een vormeloze planeet vorm krijgen en jong groen opschieten alsof ik naar een natuurfilm kijk. De nacht maakt plaats voor de dag, de stilte wordt doorbroken door het geluid van de branding op de grens van land en zee.

Als dit mogelijk is, is niets meer onmogelijk. De duisternis lijkt indrukwekkend en verstikkend, maar in feite is het alleen maar een hele hoop niks. Het kleinst golfje geluid of licht zorgt er al voor dat er minder duisternis is. Daar waar God is, daar waar leven en beweging is, kan geen duisternis meer zijn. De bijbelse duisternis is niets anders dan de afwezigheid van God. En als je kijkt naar het laatste bijbelboek, Openbaringen, dan zie je dat God zelf het licht zal zijn, dat er geen dag en nacht meer zal zijn, geen duisternis, geen dood (21: 4, 23-26). Het kwaad bestaat niet meer in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Overal is God, God is alles in allen (1 Korintiërs 15:28).

Overal waar mensen kiezen voor God, voor licht, leven, liefde, voor beweging, warmte en geluid, daar moet het kwaad een stap terug doen. Als het zo simpel is, waarom hebben we dan niet al veel meer licht en veel minder duisternis?

Omdat kiezen tussen goed en kwaad moeilijker is dan je denkt, want sommige dingen lijken goed, maar na een tijdje blijken ze toch schadelijk. Of het is goed voor mij, maar slecht voor jou. En soms moet je kiezen uit twee kwaden. Het zal me dus nooit lukken om altijd voor het goede te kiezen en altijd het goede te doen. Daarbij komt nog dat het kwaad een aartsleugenaar is en hij wordt ook een aanklager genoemd. Het is dat kleine stemmetje dat je zegt dat je het toch niet kan, dat je niets voorstelt, dat je niet deugt en dat hele scala aan negatieve gedachten dat bij je opkomt als je iets wezenlijks wil veranderen of aan iets nieuws wil beginnen. Het haalt je enthousiasme weg, het vreet energie en laat je lusteloos en ontgoocheld op de bank achter. Het remt alle beweging en haal het leven eruit.

Het enige wat ik hoef te doen is opstaan van die bank en gewoon gaan doen wat ik wilde doen. Het is niet moeilijk, maar toch blijf ik zitten. Mijn eigen denken zorgt ervoor dat ik al opgeef voordat ik goed en wel begonnen ben. De strijd tussen goed en kwaad speelt zich ook tussen mijn oren af.

Dan helpt het mij om te denken aan ‘the darknes trembles’ en dan zie ik God bewegen en dan weet ik weer: met God is niets onmogelijk. Dat geeft me de moed om toch op te staan en iets te beginnen.

Ondertussen bid ik voor wijsheid, dat ik het verschil tussen goed en kwaad ga leren zien en de goede keuzes maak, zodat ik licht verspreidt en iets in beweging kan zetten en de duisternis weer een beetje terrein moet prijsgeven.

Game of Thrones in het klein. Wie is aan de macht?

Comments