Gods Leiding

Heeft God met iedereen persoonlijk een plan?

Fishermen using a seine. Photo: Eric Matson Collection, LOC.

Wat daar zoal over gezegd wordt:

  • God heeft je gemaakt met een doel en een bestemming

  • het is erg belangrijk dat je Gods leiding in je leven zoekt, anders mis je het doel waarvoor je hier op aarde bent.

  • Je keuze in partner, woonplaats en werk moeten allemaal passen bij Gods bestemming voor jouw leven. Als je niet de juiste keuzen maakt, kan je Gods bestemming missen.

  • Als je ziek wordt of een ernstig ongeluk krijgt, wil God je misschien stil zetten om naar Hem te luisteren, of waarschuwen dat je verkeerd bezig bent.

  • God zet je juist in op plekken waar je je talenten niet kunt gebruiken, zodat je afhankelijk bent van Zijn leiding.

Hoe je er ook tegenaan kunt kijken:

Waarom zei God ooit: “Laat ons mensen maken”?

In scheppingsverhalen uit andere culturen is de mens het bijproduct van de strijd tussen goed en kwaad of een knecht van goden die hulp nodig hebben.

In het scheppingsverhaal uit de bijbel blijkt dat het Gods soevereine keuze is om mensen te maken en dat Hij een heel universum creëert als leefomgeving voor de mensheid.

De enige reden waarom je zo iets doet is liefde. En die liefde moet enorm zijn, want God wist dat het de eerste duizenden jaren niet zou worden wat Hij voor ogen had. Hij wist dat dit Hemzelf enorm veel zou gaan kosten, maar de mensen ook. Ik kan me voorstellen dat de Vader, Zoon en Geest elkaar diep in de ogen keken en Zich afvroegen: ‘Weet je het zeker?’.

“En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” (Genesis 1: 27)

Het enige doel van iets dat gemaakt is uit liefde, is geluk. Of je nu iets maakt omdat het je hobby is of je vak, je wilt dat anderen ervan genieten. Daarin zit de grootste voldoening. Natuurlijk ben je blij, trots en tevreden als het af is, maar het wordt pas echt leuk als anderen delen in jouw plezier.

Aangezien we gemaakt zijn naar Gods gelijkenis, kan ik me voorstellen dat God geniet als wij genieten van wat Hij gemaakt heeft. Ik kan me ook voorstellen dat Hij intens verdrietig is als dingen misbruikt worden en kapot gaan. Maar dat is het risico als je dingen deelt en ze toevertrouwt aan anderen. Dat is het risico als je de mens laat heersen over het werk van Je handen en het kwaad daar invloed op krijgt. God wist dat.

Toch heeft God de mensheid niet onder curatele gezet, maar een vrije wil gegeven. Hij heeft ons een gebruiksaanwijzing gegeven in de vorm van de wet en een boek met voorbeelden, vooral van hoe het niet moet, in de vorm van de Bijbel.

In de bijbel lees je hoe enkelingen een specifieke taak krijgen op cruciale momenten in de geschiedenis. Het overgrote deel van de mensen daarentegen heeft geen speciale roeping, anders dan volk van God te zijn en daardoor te laten zien dat God bestaat. En zelfs dat blijkt heel erg moeilijk als je de verhalen leest in het Oude Testament en de correcties en aansporingen in de brieven in het Nieuwe Testament.

Naar mijn idee heeft vrijwel iedereen dezelfde bestemming: De plek waar we wonen beschermen en verbeteren, verantwoordelijkheid dragen voor de dieren, van mensen houden zoals Jezus van jou houdt, God liefhebben met alles wat in je is en dicht bij Hem blijven. (Genesis 1:26, 2: 15; Johannes 13: 34, 15: 4, 9; Markus 12:30)

En iedereen heeft hetzelfde doel: mensen vertellen over de God die je liefhebt en ze helpen Jezus te volgen. (Matteüs 28:19)

En de enkeling die is uitverkoren om geschiedenis te schrijven hoeft niet bang te zijn dat hij of zij God mist, want God is uitstekend in staat om Zijn punt over te brengen. Denk maar aan Jona.

Dat geldt natuurlijk ook voor ons onbetekenende stervelingen. Als God iets speciaals van je wil, dan zal Hij dat aan je duidelijk maken. Je hoeft niet bang te zijn dat je dat per ongeluk mist.

Dus ontspan – adem in, adem uit – kijk om je heen en geniet van al het moois dat God gemaakt heeft.

Doe vervolgens je uiterste best om daarvoor te zorgen en het zo mogelijk te verbeteren. Zorg voor de dieren en de mensen in je omgeving. Probeer net zoveel van ze te houden als God. Probeer net zo veel van ze te genieten als God geniet van Zijn kinderen. Preek het evangelie en gebruik woorden als dat nodig is.

Leef in de zekerheid dat “Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.” (Spreuken 16:9)

Comments