Geniet, maar gebruik je hersens

In Galaten 5 vanaf vers 19 en in Romeinen 1 vanaf vers 21 wordt een hele rij zonden opgenoemd, waardoor het christendom een ‘je mag niks leuks’-imago heeft gekregen. Genoemd worden onder andere: onreinheid, hoererij, losbandigheid, dronkenschap, zwelgpartijen, overspel en trouweloosheid. Hier scheiden zich de wegen van de kerk en de wereld volgens de overbekende poster in de brede weg die tot verderf leidt en het smalle pad naar je behoud. De boodschap van deze prent is dat, als je je weet te beheersen, je geschikt materiaal bent voor het Koninkrijk der Hemelen.

Als ik zo’n poster had, zou ik hem in de prullenbak laten zakken, want grotere onzin is er niet.

De hele Bergrede, waarvan de tekst over de smalle en de brede weg (Matteüs 7:13,14) een afronding is, is een rede tegen huichelaars die aan de buitenkant voldoen aan de eisen van de wet en zich erop laten voorstaan dat ze daardoor rechtvaardigen zijn. Zij wandelen op de brede weg van de wet. (Psalm 119:1,3, 45).

Zou Jezus dan nu aan het eind van zijn toespraak, 180 graden draaien en bepleiten om vooral de wet te houden, de gemakkelijk vindbare, goed zichtbare, brede weg van de regels? Of zou Hij pleiten voor de lastig vindbare, niet altijd even duidelijke weg van het hart, van de Liefde, geïnspireerd door Jezus, die Zichzelf op andere plaatsen ook presenteert als de Weg en de Deur?

Labels die ik gehoord heb onder christenen

* je mag geen seks buiten het huwelijk, je mag niet alleen zijn met iemand van de andere sekse, want dat brengt je in verleiding.

* je mag geen alcohol drinken, je mag niet naar een café of bar want daar kan je in de verleiding komen om teveel te drinken.

* je mag niet naar een disco, je mag überhaupt niet dansen, want dat werkt verleiding in de hand

* je mag niet gokken, je mag ook niet kaarten want dat verleidt tot gokken

* je mag niet naar de bioscoop of TV kijken, want het meeste wat je ziet kan je in verleiding brengen.

* pas op met wat je leest, wat je hoort en waar je naar kijkt. Je wordt erdoor beïnvloed en voor je het weet raak je gewend aan geweld, dronkenschap, onreinheid, echtscheiding, enz. en vind je het minder erg.

Hoe je er ook naar kunt kijken:

Probeer geen gaten met gaten te vullen. Soms voel je je beroerd en heb je troost nodig, soms voel je je belabberd en heb je bevestiging nodig, soms voel je je klote en heb je steun nodig, soms voel je je leeg en heb je een kick nodig. Zoek de oplossing dan niet in de bevestiging van snelle platte seks, de verdoving van alcohol, de bedwelming van gokken, de betovering van de film, de bevrediging van eten. Je voelt je echt geen beter mens na een weekendje doorhalen; meestal eindig je letterlijk en figuurlijk met een kater en een nog leger gevoel dan dat je al had omdat je niet echt met trots naar jezelf kunt kijken na zo’n weekend. Hetzelfde geldt voor bingen and gamen enz. als ontsnapping aan de realiteit.

Hoeveel mensen zijn er niet door de kerk verkettert omdat ze zich niet aan dit soort regels hebben kunnen houden, terwijl ondertussen egoïstische, hebzuchtige, hoogmoedige, onbarmhartige mensen nog wel eens op leidinggevende posities terecht kwamen.

Ik weet niet of goden van andere godsdiensten opdracht hebben gegeven tot feesten, maar de God van Abraham, Izaak en Jacob heeft zijn volk opgedragen om drie keer per jaar een week lang feest te vieren; een bevrijdingsfeest en twee oogstfeesten (Exodus 23:14-16)

Het eerste wonder dat Jezus deed was water in wijn veranderen. Ooit afgevraagd hoe het kwam dat de wijn op was en wat dan waarschijnlijk de toestand van de gemiddelde feestganger was, zeker gezien het feit dat er verwacht werd dat ze in dit stadium geen goede van slechte wijn meer zouden kunnen onderscheiden? Wij nette christenen zouden hier echt geen 600 liter wijn aan hebben toegevoegd. (Johannes 2 : 1-11)

Jezus was degene die het vertikte om een vrouw die was vreemdgegaan te stenigen, wat volgens de wet wel had gemoeten. “Zondig niet meer”, zei Hij, maar zou Hij haar wel stenigen als ze weer de fout in zou gaan? (Johannes 8:7)

Jezus raakte melaatse mensen aan, die waren besmettelijk, maar ook onrein volgens de wet. Hij at met hoeren, stond toe dat ze Hem aanraakten, dat ze Hem volgden. Toen daar commentaar op geleverd werd – want een goede gelovige doet zoiets niet, zei Hij dat hij gekomen was om het zieke te genezen. (Matteüs 9:9-13)

Is zondigen dan niet erg? O jawel, zonden naar jezelf maken meer kapot dan je lief is. Je hebt maar één lijf en één leven en zonde kan dat grondig verpesten. Houd van jezelf en wees een beetje zuinig op jezelf. Probeer je te richten op andere mensen en wat je voor hen kunt betekenen, in plaats van op jezelf en hoe je je voelt. Dit helpt ook om je eigen behoeften in perspectief te zetten. Geniet van het leven en gebruik je hersens.

Comments