Engelenkoor?

Kerst zoals je het nog nooit gezien hebt

Wanneer we aan kerst denken zien we besneeuwde heuvellandschappen, al dan niet doorkruist door de kerstman in een zwevende arrenslee of rode Coca Cola-trucks. We zien een romantisch stalletje met een vrolijke roze baby met blauwe ogen en blonde krullen, vergezeld door een man en een vrouw met hoofddoek, herders, koningen, geschenken, os, ezel, schapen en ‘engelkens door het luchtruim zwevend, zingen Gode eer’.

Dit beeld komt niet overeen met de werkelijkheid. Over de kerstman laat ik me niet uit en over die afschuwelijke Coca Cola-trucks houd ik ook mijn mond, maar met kerst hebben ze niks te maken. Kerst is namelijk van oorsprong het feest van de zonnewende. De overwinning van het licht, de terugkomst van de zon. Dat paste wel lekker op de geboorte van Jezus, dus ook al is Hij waarschijnlijk in september geboren, we vieren Zijn verjaardag in december. Er is trouwens niets romantisch aan Zijn geboorte. Het lijkt me een nachtmerrie om te moeten bevallen in een stal; het is een wonder dat Maria er geen levensbedreigende infectie aan heeft overgehouden. Daarnaast zat er tussen de komst van de herders en de koningen, wijzen of magiërs waarschijnlijk zo’n anderhalf jaar en het engelenkoor was geen koor van mollige cherubijntjes, maar een leger van indrukwekkende hemelse figuren, wiens groet standaard begint met: ‘vreest niet’.

Voor de reden van een leger in plaats van een koor, moeten we terug naar het begin.

Nadat God de mens had gemaakt bekeek Hij alles wat Hij geschapen had en zag dat het zeer goed was.

De mens echter vertrouwde God niet helemaal en geloofde liever de halve waarheid van een ‘slang’, dus at ‘de appel’ die God verboden had. Vanaf dat moment was de eenheid en harmonie tussen God en de mens kapotgemaakt, er was een diepe breuk ontstaan. Kwaad had zijn intrede gedaan in de wereld en daarmee had ‘de slang’ blijvend invloed op de mensen.

Maar God had een plan B: de vrouw zou een kind voortbrengen dat de kop van de slang zou vermorzelen.

Het volk Israël, het volk waarvan God zegt: “Ik ben je man en je maker”, had nu een zoon voortgebracht, een verlosser. Dit was het kind dat als een vorst de vrede tussen God en mensen zou herstellen. Dit was de sterke God die kwam om het kwaad de kop te vermorzelen en om de heerschappij op Zijn schouders te nemen.

Het was de slang van weleer niet gelukt om het volk te scheiden van haar God. Het had soms niet veel gescheeld, maar God had iedere keer Zijn volk weer vergeven en weer bij Zich terug genomen. En nu stond de beloofde Messias op het punt om geboren te worden. De slang staat klaar om het kind te vernietigen voordat het hem vernietigd.

In zo’n situatie, waarbij het erop of eronder is voor de wereld, heb je niet veel aan een engelenkoor. Ter bescherming van dit kind werd dan ook een hemelse legermacht ingezet.

Deze grote legermacht zei: “Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft”. Duizenden engelen proclameren dit, dat is indrukwekkend, overweldigend. De engelen zeggen wat God doet en wat Hij gaat doen. Ze spreken Gods waarheid. Dit is hemelse manier van oorlog voeren. De waarheid tegenover de leugen.

De geboorte van Jezus is de opmaat naar de laatste slag van de oorlog tegen het kwaad, naar de overwinning van het licht over het duister, naar de komst van het koninkrijk van God, naar de verzoening tussen God en mensen. Wij dragen ons steentje bij in deze strijd door de waarheid te zingen met schitterende kerstliederen en door de waarheid te spreken met het lezen van het kerstevangelie. Laten we de engelkens ondersteunen en het luchtruim vullen met de waarheid.

Gezegende feestdagen, and may all your Christmases be white.

Naam en maker van het schilderij onbekend. Als het jouw schilderij is, laat het me weten, dan kan ik je naam erbij zetten.

Comments