Category Archives: Nieuwsbrieven

verstuurde nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 7, december 2016

Nieuwsbrief 7, december 2016

Voor het archief op de site bundel ik de wekelijkse nieuwsbrieven in één maandelijkse.

Dit zijn de posts van november:

Aanvankelijk enthousiast over profetie ging ik me toch afvragen: Wat is waar en welke waarde moet ik eraan hechten? Wat ik vond is te veel voor een blog, vandaar dat ik er iedere week in november over schrijf. Na het inleidende blog ging het over wat is profetie, welke soorten zijn er in de bijbel, is het nog van deze tijd, in welke vorm functioneert het in de gemeente en wat moeten we met de onheilsprofeten en de rondreizende sprekers met profetische bediening. Het laatste blog gaat over vrouwelijke profeten.

Nieuwsbrief 7a

Profeten, inleiding

De woorden profeet en profetie roepen gemengde gevoelens op in de kerkelijke wereld. Er zijn mensen die zeggen dat profeten niet van deze tijd zijn, er zijn mensen die een school voor profetie bezoeken en alles wat daartussen zit. En christelijk als we zijn, verdedigen we ons eigen standpunt te vuur en te zwaard. Wat mij opviel is dat die argumenten veelal berusten op gevoel, ervaring, en een ‘van horen zeggen’ gebruik van bijbelteksten, d.w.z. iemand heeft ooit een bijbeltekst als argument gehoord en pavlovt die nu zodra het onderwerp ter sprake komt, waarmee de discussie ten einde is.

Ik moet dan vaak denken aan een opmerking van Stevo Akkerman: “Dan gaat dat geloof verongelijkt stampvoeten; het heeft de antwoorden en wil hooguit ruimte aan vragen geven om die antwoorden nog eens goed voor het voetlicht te brengen.”

Een valkuil waarin we allemaal vallen van tijd tot tijd, maar die ik toch probeer zoveel mogelijk te vermijden door na te denken over de vanzelfsprekendheden en tradities van het Christelijk geloof.

Op het gebied van profetie heb ik in de loop der jaren ook zelf het nodige meegemaakt.

Lees verder: https://www.ontspannenchristendom.nl/2016/11/02/profeten-inleiding/

Fear in our lives can turn us into false prophets,

predicting things that may not—and most likely will not—come to pass.

Mark Driscoll ‏

Nieuwsbrief 7b

Wat is een profeet en wat voor soort voorspellingen zijn er?

Iedereen heeft een beeld bij het woord profeet. De een ziet een man met baard in een wit gewaad, die roept dat de wereld vergaat en dat we ons moeten bekeren, de ander ziet een soort christelijke Derek Ogilvie. Allebei de varianten kloppen wel een beetje, maar er is meer. Als je door de bijbel heen wandelt, dan kom je meer soorten profetieën tegen.

Lees meer: https://www.ontspannenchristendom.nl/2016/11/09/wat-is-een-profe

People change for two reasons,

either their minds have been opened or their hearts have been broken Steven Aitchison

Nieuwsbrief 7c

Zijn er nu nog profeten en zo ja, wat doen ze?

Het Oude Testament staat vol profeten en profetieën, het is zelfs voor het overgrote deel geschreven door profeten. In het Nieuwe Testament zijn ze ook een gebruikelijke verschijning. Van individuen zoals Anna (Luc.2:36) en Agabus (Hand. 21:10), tot de dochters van Filippus (Hand. 21:9) en groepen profeten uit Jeruzalem of Antiochië (Hand. 11: 27; 13:1).

Paulus schrijft dat profeten samen met apostelen, evangelisten, herders en leraars aan de kerk zijn gegeven om de leden van de kerk toe te rusten (Ef. 4:11,12). Over profeten zegt hij: “Wie profeteert, spreekt voor mensen: opbouwend, vermanend en troostend”, of “opbouwend, troostend, bemoedigend”, afhankelijk van de vertaling (1 Kor. 14:3). Vanwege de ordelijke gang van zaken mogen maar twee of drie profeten het woord voeren in een kerkdienst, de andere (!) profeten moeten het gezegde beoordelen (1 Kor. 14: 29).

Toch zijn er mensen die menen dat er geen profeten meer zijn. De volgende redenen worden daarvoor gegeven:

lees verder https://www.ontspannenchristendom.nl/2016/11/16/zijn-er-nu-nog-profeten-en-zo-ja-wat-doen-ze/

Whatever you do in life,

surround yourself with smart people who’ll argue with you.

John Wooden

Nieuwsbrief 7d

De onheilsprofeten en de ‘helderzienden’

Wat moet je met onheilsprofeten die rampen en oordelen voorspellen, of ‘helderzienden’, die een kerk of een individu vertellen wat er op korte of langere termijn gaat gebeuren.

Hoe weet je of ze ‘echt’ zijn? Zijn hun indrukken gebaseerd op inspiratie van God of hun eigen wensdenken?

Lees verder https://www.ontspannenchristendom.nl/2016/11/23/de-onheilsprofet…de-helderzienden/

It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.

William Shakespeare

Nieuwsbrief 7e

Profetessen, hoe God spreekt door vrouwen

De bijbel laat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zien dat vrouwen profeet kunnen zijn. In het Oude Testament zien we dat Mirjam, de zus van Mozes, een profeet is (Ex. 15:20, Num. 12:2). Deborah, de rechter, is een profeet (Richt. 4:3-10) en Koning Josia gaat te rade bij Chulda (2 Kon. 22).

Ook in het Nieuwe Testament komen vrouwelijke profeten voor. De beroemdste is Anna, die in de tempel was toen Jezus daar werd voorgesteld (Luc. 2:36-38). Ook genoemd worden de vier dochters van Filippus (Hand. 21:9).

Lees verder https://www.ontspannenchristendom.nl/2016/11/30/profetessen-hoe-…ekt-door-vrouwen/

When sleeping woman wake, mountains move

chinese proverb

Schilderij: oude lezende vrouw, waarschijnlijk de profetes Hanna, van Rembrandt

Conclusie

Het is vreemd dat een verschijnsel dat in de hele bijbel zo’n belangrijke rol speelt als profetie, in de kerk vrijwel volledig uit beeld is geraakt. De redenen die worden aangevoerd voor het verdwijnen zijn flinterdun en gemakkelijk te weerleggen.

Het is extra vreemd omdat met de uitstorting van de Heilige Geest in principe iedereen kan profeteren, in tegenstelling tot de praktijk in het Oude Testament. Het zou daarom nodig zijn om te leren hoe je er mee om moet gaan en hoe je echt van onecht kunt onderscheiden. Maar in het verleden heeft de kerk ervoor gekozen deze gave liever te negeren dan haar in te bedden in de geloofspraktijk. Met name binnen de charismatische beweging zie je profetie weer een plek krijgen. Dat dit na duizenden jaren met vallen en opstaan gaat, mag duidelijk zijn. Maar laten we, al lerend van onze fouten, deze opbouwende gave van God weer erkennen en de ruimte geven binnen de gemeente.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 6

Voor het archief op de site bundel ik de wekelijkse nieuwsbrieven in één maandelijkse.

Dit zijn de posts in oktober:

Nieuwsbrief 6a

Your Lord not only sends, but he goes as well.

He never sends you to a calling without going with you in presence, power and glory.

Paul David Tripp

Volgens de bijbel zijn we een heleboel dingen als christenen. We zijn een nieuwe schepping, een kind, een heerser, een zondaar, een gezalfde, een geliefde, een heilige, enz. Daar bestaan ook misverstanden over. Daarom dit blog:

Hoe zit het met ‘de gezalfde des Heren’?


anointing-oil

Nieuwsbrief 6b

God knows exactly what you need, but this side of eternity,

you and I will continually confuse our wants with our needs.

Paul David Tripp

Volgens de bijbel zijn we een heleboel dingen als christenen. We zijn een nieuwe schepping, een kind, een heerser, een zondaar, een gezalfde, een geliefde, een heilige, enz. Daar bestaan ook misverstanden over. Daarom dit blog over de relatie tussen vergeving en genezing:

Iedereen vergeven en genezenverlorenzoon-vergeven-genezen

Ik las een prachtig blog over het herstel van de relatie tussen God en de mensen. http://www.lazarusmagazine.nl/2016/09/tijd-om-iemand-aan-jasje-trekken/

De schrijver citeert daar o.a. uit een van de voor mij meest aangrijpende stukken in de bijbel, Hosea 2:15-22:

“Daarop zal ik je meelokken naar de woestijn, (zegt Jhwh, de Maker, de Schepper, de ziel van de wereld,) en daar tot je hart spreken. Ik zal je wijngaarden teruggeven, het dal van Achor maak ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden, als in de tijd van haar jeugd. Op die dag al zij zeggen: jij bent mijn man. (…) ik zal je voorgoed tot vrouw nemen. Mijn vrouw zul je zijn want ik beloof je trouw en jij zult de heer toegewijd zijn.” of in een andere vertaling: “… dan zult u de heer leren kennen.”

In het Oude Testament, midden tussen alle onheilsprofetieën, tussen alles wat het volk misdaan heeft, staat deze hele tere en intense liefdesverklaring van God. Iedere keer als ik het lees, raakt het mij diep.

Nieuwsbrief 6c

We trekken ten strijde, fysiek, mentaal, symbolisch of met werkelijke tanks.

Om onze koninkrijken te beschermen, die niet van ons zijn.

Rikko Voorberg

Volgens de bijbel zijn we een heleboel dingen als christenen. We zijn geroepen, vergeven en genezen, een nieuwe schepping, een kind, een zondaar, een gezalfde, een leraar, een geliefde, een heilige, enz. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Deze keer over:

Iedereen een heerser?

crown

Een kort artikel over het gevaar van een heerser zijn:

https://www.vn.nl/literaire-kroniek-oude-en-nieuwe-totalitaire-verleidingen/

Het gaat over machthebbers en democratisch gekozen leiders maar het is een valkuil voor iedereen met macht.

Nieuwsbrief 6d

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.”

H. Jackson Brown Jr., P.S. I Love You

Volgens de bijbel zijn we een heleboel dingen als christenen. We zijn geroepen, vergeven en genezen, een nieuwe schepping, een gezalfde, een leraar, een heilige, enz. Maar hoe werkt dat in de praktijk? De laatste blog in deze serie gaat over:

Iedereen is dood

the-melting-watch

Aan de andere kant van de dood wacht een nieuw leven. Een leven dat we in ontspannenheid mogen leven, want niets kan ons nog scheiden van de liefde van God. Een schitterend blog hierover:

‘Alleen voor wie opnieuw wil beginnen’, door Rikko Voorberg.

http://www.lazarusmagazine.nl/?s=28+september

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 5, oktober 2016

Voor het archief op de site bundel ik de wekelijkse nieuwsbrieven in één maandelijkse. Dit zijn de posts in september:

De eerste post van september is niet in een nieuwsbrief terecht gekomen. Het is de aanloop naar de nieuwe serie ‘Iedereen is …”.

Het verlangen om iets van je leven te maken, zit heel diep in de mens. We willen iemand zijn die van betekenis is. Als christen hebben we daarnaast een diep verlangen om ‘Gods wil’ te doen. read more »

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 4, september 2016

Ik wil graag van jullie weten of een maandelijkse nieuwsbrief bevalt, of dat het misschien wat te veel leesvoer in een keer oplevert. Iedere woensdag publiceer ik een blog op de site en deel die ook via facebook en twitter. Als jullie daar prijs op stellen, kan ik die ook wekelijks i.p.v. maandelijks naar jullie mailen. Laat me weten wat je vindt!

Het was vakantietijd, dus de onderwerpen van de bloggen waren een beetje ‘all over the place’. read more »

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 3, augustus 2016

De bloggen in juli hadden allemaal als thema de relatie tussen geloven en doen. We zijn niet altijd even consequent. We zeggen iets te geloven, maar handelen daar lang niet altijd naar. We geloven gered en bevrijd te zijn, we weten dat onze zonden vergeven zijn, maar ondertussen hebben we voor onszelf (en voor anderen) een heel arsenaal aan wetjes en regeltjes waar we wel aan moeten voldoen, want…. En daar heb ik het nodige over te zeggen: read more »

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 2, juli 2016

Met ‘Ik denk, dus ik besta – 3’ is de serie over de relatie tussen geloven en denken voorlopig afgesloten.

25 juni was de Nacht van de Theologie met als thema: ‘God zei: denk!’. “Een groot misverstand in de samenleving is dat religie ons eigen denkvermogen uitschakelt. Maar God gaf niet de opdracht om hem klakkeloos en zonder vragen te gehoorzamen. Hij maakte de mens met een eigen wil en denkvermogen – de mens kán domweg niet anders.”

Een leuke blog op hun site over het elfde gebod: God zei: denk read more »

Nieuwsbrieven

Eerste nieuwsbrief, juni 2016

De eerste nieuwsbrief van Ontspannen Christendom is een feit. Er zullen er nog veel volgen!

Iedere maandelijkse nieuwsbrief heeft een overzicht van de laatste bloggen en andere posts op de site, een verzameling interessante artikelen die te maken hebben met de blogs, en de quotes van de site die ik probeer aan te laten sluiten bij de blogs.

Het eerste blog is de ‘signature’ blog. Wil je weten waarom ik de site ben begonnen, lees dan vooral ‘Relax, het is volbracht’.

John Bevere schreef een heel interessant blog over ongeveer hetzelfde onderwerp, maar vanuit een hele andere invalshoek. Lees http://messengerinternational.org/blog/devotional/are-we-following-the-real-jesus/

De quote die erbij hoorde is:

Be who you are. Life gets very complicated if you want to be someone else.

De tweede en derde blog zijn deel een en twee van een drieluik over de relatie tussen geloven en denken. Sommigen denken dat je verstand op nul moet om te kunnen geloven. Ik beweer dat je geroepen bent om veel en diep na te denken over wat je gelooft.

Twee heel interessante artikelen om je verder te laten nadenken over wat je zoal kunt denken, gaat over de gedachte dat we helemaal niet echt bestaan, maar een soort uit de hand gelopen computerspel zijn van aliens. Denk Matrix. Het sluit goed aan bij ‘Ik denk, dus ik besta – 2’.

https://www.vn.nl/elon-musk-sluit-niet-uit-dat-we-in-the-matrix-leven/

http://www.vox.com/2016/6/3/11837888/simulation-problem

De quotes die erbij horen zijn:

Some people are so open-minded their brains seem to have fallen out.

It always seems impossible until its done. Nelson Mandela

Relax, het is volbracht

Voor Hij de geest geeft zegt Jezus: “Het is volbracht”. Talloze boeken zijn geschreven over wat Jezus heeft volbracht met Zijn leven en sterven en talloze boeken zijn nog nodig.…

Ik denk, dus ik besta – deel 1

‘Ik denk, dus ik besta’, was de conclusie van een filosoof in antwoord op de vraag: ‘hoe kan ik zeker weten dat ik echt besta en niet in een soort…

‘Ik denk, dus ik besta’ – 2

Geloof is het bewijs van dingen die nog niet zichtbaar zijn. Geloof is zeker zijn van de dingen die je hoopt. De kern van het christelijk geloof is onze relatie…