Monthly Archives: October 2017

Blog Nederlands

Familiebanden

De kerk is het lichaam van Christus, de leden zijn kinderen van God, bloedverwanten.

Een kerk is one big happy family. Het is een entiteit, een lichaam dat onderling verbonden is met ‘banden en pezen’. (Kolossenzen 2:19)

Een familie, een gezin is ook een entiteit; bloedverwanten bij elkaar gehouden door een familieband.

Waaruit bestaat zo’n band die mensen verbindt?

Je krijgt een band met iemand als je een gezamenlijk verleden hebt, een gezamenlijke interesse, een gezamenlijke situatie. Kom onverwacht een Nederlander tegen in een ver buitenland en je voelt je verbonden. Loop iemand tegen het lijf die dezelfde hobby heeft en je bent het eerste uur niet uitgepraat. read more »

Blog English

Who’s responsible?

Last Sunday the following illustration was used in the sermon: “You have a family with small children and a new house with nice things. Then you are tempted to control your children to protect your stuff.” I immediately saw little children running around with dolls prams, hitting doorpost, tables and cabinets. I saw drawings on white walls, peanut butter, jelly and banana on the beige carpet and broken favourite vases. I also saw those neat and tidy homes that look like a museum so you hardly dare to move. Where children are not allowed to do anything ‘because my things’.

Both are unwanted scenarios. read more »

Blog Nederlands

Wie is er verantwoordelijk?

Afgelopen zondag werd in de preek de volgende illustratie gebruikt:

“Je hebt een gezin met kleine kinderen en een nieuw huis met mooie spullen. De verleiding is dan groot om je kinderen onder controle te houden zodat je huis en je spullen niet beschadigen.”

Ik zag meteen kinderen op loopauto’s rondscheuren die de bocht te krap nemen en de deurposten of tafelpoten beschadigen. Ik zag tekeningen op de muren, pindakaas, jam en banaan op het beige kleed en gebroken lievelingsvaasjes. Ik zag ook van die keurige huizen waar je je amper durft te bewegen omdat het net een museum is. Waar kinderen niks mogen, ‘want de spullen’.

Allebei onwenselijke scenario’s. read more »

Blog English

Mothers and Fathers

Looking at little children who are playing mothers and fathers, is sometimes like looking into a mirror. They imitate what they see you do. Occasionally you are shocked by what you see and recognize, and you think “Do I really do that?” read more »

Blog Nederlands

Vadertje en Moedertje

Wanneer kleine kinderen vadertje en moedertje spelen is het soms net of je in een spiegel kijkt. Zij doen na wat ze jou zien doen. Een enkele keer schrik je van iets dat je herkent en waarvan je denkt: “Doe ik dat echt zo?”

read more »

Blog English

Do it again

Last Sunday we sang a new song with the lyrics: “I believe I’ll see You do it again”. A beautiful song about trusting God when you are in doubt. ‘God helped us before and He will do it again.’ But at the next sentence they lost me; “You moved a mountain and You will do it again”.

It reminded me of an interview with a famous Dutch TV personality who made a remark about Jesus, “Can’t He just go to the cross again?”and then bursted in to tears and said sobbing “How could I ask that?” read more »

Blog Nederlands

You do it again

Afgelopen zondag zongen we een nieuw lied met de tekst “I believe I’ll see You do it again”. Een mooi lied over geloofsvertrouwen als je twijfelt. ‘God heeft ons eerder geholpen en dat zal Hij weer doen.’ Maar bij de volgende zin haakte ik af: “You moved a mountain and You will do it again”.

Ik moest ineens denken aan een interview met Henny Huisman waarin hij zegt over Jezus: “Dan gaat Hij toch nog een keer aan het kruis”, waarop hij in huilen uitbarst en snikt: “Hoe kan ik dat vragen?” read more »