Monthly Archives: August 2017

Blog English

With sorrow you shall bring forth children

After the fall God said to the woman: “I will greatly multiply your sorrow and your conception;

In pain you shall bring forth children (Genesis 3:16). God says this to Eve after she ate from ‘the apple’. Because of this verse pain at a delivery is sometimes looked upon as a punishment. For her disobedience.

I think this is a strange conclusion, read more »

Blog Nederlands

Met smart zult gij kinderen baren

Na de zondeval zei God tegen de vrouw: Ik zal uw moeite (zwoegen) en uw zwangerschap zeer vermeerderen; met pijn zult u kinderen baren (Genesis 3:16 ). God zegt dit tegen Eva nadat ze van ‘de appel’ heeft gegeten. Vanwege deze tekst wordt de pijn bij een bevalling soms gezien als straf voor haar ongehoorzaamheid.

Dat vind ik een vreemde conclusie. read more »

Blog English

To believe relaxed and to raise as a child

A new series of blogs about the resemblance between growing in your faith and the raising of a child.

The bible compares God to a father and a mother and the church to a family. It speaks about baby’s in faith, about growing in faith and about mature believers. read more »

Blog Nederlands

Ontspannen Geloven en Opvoeden als een Kind

Een nieuwe serie blogs over de raakvlakken tussen groeien in geloof en de opvoeding van kinderen.

De bijbel vergelijkt God met een vader en een moeder en de kerk met een gezin. Er wordt gesproken over het over baby’s in het geloof, over groeien in geloof en over volwassen gelovigen. read more »