Monthly Archives: July 2017

Uncategorized

Rangen en Standen 2

Inhoud:

 • Pastors of Herders
 • Diakenen
 • De gaven van de Geest
 • De gave van Genezing

read more »

Blog English

Same-sex Marriage

If anything in Christian circles carries a giant Label, it is gay sex. read more »

Blog Nederlands

Homohuwelijk

Als ergens een enorm label aanhangt in de kerk dan is het wel homoseksualiteit. read more »

Uncategorized

Rangen en standen 1

 • Inleiding
  • Iedereen is gelijk
  • Leiderschap in de bijbel
  • Kerkgeschiedenis
 • Rollen en posities in de kerk
  • De Vijfvoudige Bediening
  • Oudsten en opzieners
  • Waar komt de dominee vandaan?
  • Apostelen en evangelisten

Bijna 5200 woorden, 9 A4tjes

read more »

Blog Nederlands

De gaven van de Geest

Paulus schrijft over gaven, talenten, die de Heilige Geest geeft aan mensen. In loop van de kerkgeschiedenis zie je dat de speciale gaven eerst voorbehouden worden aan de ambten en later vrijwel geheel uit beeld verdwenen. Met de komst van de Pinksterbeweging is er hernieuwde aandacht gekomen voor de gaven van de Geest. read more »

Blog English

Spiritual Gifts

Paul writes about gifts -talents- the Holy Spirit gives to people. During church history you see the special gifts are first being reserved for the ministers and later on they almost completely disappear. With the coming of the pentecost movement there came a renewed interest for the Spiritual Gifts. read more »

Blog English

Deacons

Almost all churches have deacons. They ‘serve the tables’ or assist with the Lord’s Supper, they take in the offering, and church members with financial difficulty can turn to them.

Labels:

 • Deacons are mostly doing practical things

 • Deacons take care of the poor

 • There is not much to say about deacons, the Bible is pretty clear about it.

read more »

Blog Nederlands

Diakenen

Vrijwel alle kerken hebben diakenen. Ze ‘bedienen de tafels’, oftewel helpen met het avondmaal, ze halen de collecte op en gemeenteleden met financiële problemen kunnen bij hen terecht.

Labels:

 • Diakenen zijn vooral praktisch bezig

 • Diakenen zorgen voor de armen

 • Er is niet veel te zeggen over diakenen, de bijbel is er heel duidelijk over

read more »