Monthly Archives: March 2017

Blog Nederlands

Zondagsrust

Het fenomeen rustdag dateert van net na de schepping. God was klaar met creëren en rustte van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. Het woord voor rust is shabath en betekent ook stoppen, eindigen. Aan zijn volk Israël droeg Hij op om de 7e dag te vieren en dan niet te werken, maar te rusten.

In het Nieuwe Testament gaat Jezus anders om met de sabbat dan men toen gewend was, onder het motto ‘de sabbat is er voor de mens, niet de mens voor de sabbat'(Marcus 2:27). Het was toen van een feestdag verworden tot een dag vol risico’s op overtreding van het Goddelijke gebod niet te werken. read more »

Blog English

Sunday rest

The phenomenon rest day dates from just after creation. God was finished creating and he rested from all the work of creating that he had done. The word for rest is ‘shabath’ and also means to cease, to desist. To His people Israel he commanded to celebrate the 7th day by not working but resting.

In the New Testament Jesus handles the Sabbath differently than people were used to, using the motto “The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath.”(Mark 2:27). From a day to celebrate and rest is was degenerated into a day full of risks of trespassing Gods commandment not to work. read more »

Blog English

Gods purpose for your life

Does God have a personal plan for everybody?

Fishermen using a seine. Photo: Eric Matson Collection, LOC.

read more »

Blog Nederlands

Gods Leiding

Heeft God met iedereen persoonlijk een plan?

Fishermen using a seine. Photo: Eric Matson Collection, LOC.

read more »

Uncategorized

Gewoonten en Gebruiken 1

Hoofdstukken:

 • Stille tijd
 • Vasten
 • Het Huwelijk

4500 woorden, 7 A4tjes

Dingen die niet in de wet staan, maar waar we toch veel waarde aan hechten omdat er wel over gesproken wordt in de bijbel zijn gebruiken als stille tijd, vasten en het huwelijk en gewoonten als de onderlinge samenkomsten, het zoeken van Gods leiding of plan voor je leven en oordelen.

Wat wel in de wet staat, maar waar discussie over is, is zondagsrust, het geven van tienden, kledingstijl, het zorgen voor kwetsbaren en gastvrij zijn voor vreemdelingen.

Over al deze onderwerpen zijn boeken vol geschreven. Iedereen heeft er wel een mening over en hangt er de bijbehorende labels met ge- en verboden aan. Wat ik wil doen is meningen over het onderwerp in grote lijnen schetsen – zonder uitputtend te willen zijn, benoemen welke labels ik ben tegengekomen en beschrijven hoe je er ook tegenaan kunt kijken. Het doel is dat je er eens vanuit een ander perspectief naar gaat kijken om vervolgens te gaan nadenken over je eigen perspectief. read more »

Blog Nederlands

Naar de kerk

Wat erover gezegd wordt:

 • Volgens de bijbel moet je naar de kerk

 • De kerkdienst is ‘brandstof’ voor de rest van de week

 • Als je niet naar de kerk gaat, verwatert je geloof heel snel

 • Je komt niet om te halen, maar om te brengen

 • Connectgroepen zijn het hart van de kerk

Hoe je er ook tegenaan kunt kijken:

Als ik niet zou moeten, zou ik dan gaan? read more »

Blog English

Going to church

What people say about it

 • According to the bible you have to go to church

 • The church service is ‘fuel’ for the rest of the week

 • If you don’t go to church your faith will dilute very fast

 • You don’t go to get something out of it, but to bring something into it

 • Connect groups are the heartbeat of the church

How you can also look at it

If it wasn’t mandatory, would I go? read more »

Uncategorized

Hoe gaan we nu om met zonde

Zonde probeert ons leven tot een hel te maken. Hoe kunnen we de invloed van zonde op ons leven beperken zonder er de hele tijd mee bezig te zijn? We willen leven in de vrijheid die Christus duur betaald heeft, maar iedere keer raken we weer verstrikt in het kwaad. Hoe blijven we vrij?

Inhoud: (8 A4tjes, bijna 5000 woorden)

 1. De tactiek van de zonde

           de leugen vs de waarheid

           de aanklager vs de pleiter

           het leven vs de dood

  2. De Verdediging

read more »

Blog English

Life vs Death

The wages of sin is death (Romans 6:23), but Jesus has come that we may have life, and have it to the full or more abundantly. (John 10:10).

This doesn’t only apply to the life after this one, but also to the here and now.

Death isn’t something that comes only once. In the course of your life now and then a part of you already dies. When a dream shatters, a little hope dies, when your life is turned upside down because of a major event, a little trust dies, when you are fooled, a little innocence dies and with the death a loved one, a part of you dies as well. As a twenty-year-old you won’t be able to be as uninhibited as a small child any more, let alone when you are 60+. Too much is damaged by then. read more »

Blog Nederlands

het leven vs de dood

Het loon van de zonde is de dood (Romeinen 6:23), maar Jezus is gekomen om ons het leven te geven in/ en overvloed (Johannes 10:10). Dit heeft niet alleen te maken met het leven na dit leven, maar ook met het hier en nu.

De dood is niet iets dat zich in één keer voltrekt. In de loop van je leven sterft er af en toe al een stukje van je. read more »