Monthly Archives: January 2017

Blog English

What exactly is the problem with sin?

Church without labels 3 – What exactly is the problem with sin?

At an Alpha course someone asked me; “why do we have to ask for forgiveness from God when we lye to someone. What has God to do with it when I tell a little lye?” A very good question that made me think. I was used to ask for forgiveness for these kinds of sins, but why was it a sin? What is His problem when I am jealous, or eat pork or transgress an other command? Why do we have all those rules anyway? When there are no rules, we can’t transgress them and then we wouldn’t have any problem with sin, isn’t is? Because even Paul says; “I would not have known what sin was had it not been for the law (…) for apart from the law, sin was dead.” (Romans 7:7,8) read more »

Blog Nederlands

Wat is nou precies het probleem met zonde?

Kerk zonder labels 3 – Wat is nou precies het probleem met zonde?

Op een Alpha cursus kreeg ik eens de vraag waarom we aan God vergeving moeten vragen als we bv. liegen tegen iemand. Wat heeft God ermee te maken als ik een leugentje vertel? Een hele goede vraag die mij aan het denken zette. read more »

Blog English

The beginning

Church Without Labels – The beginning

Over 10 likes, so, as promised I will write a book and you can join in. Lets start at the beginning:

The question: Would it be possible to eliminate a lot of labels so we can stand more relaxed and unwind in the world, without getting completely detached from God?

The sub question: What kind of labels do we as Christians put on people and situations around us and was does the Bible say about them? How important are they anyway? read more »

Blog Nederlands

Het begin

Kerk Zonder Labels Het begin

Meer dan 10 likes, dus zoals beloofd ga ik een boek schrijven en jullie mogen dat meemaken. We beginnen bij het begin:

De vraag: Zou het mogelijk zijn om heel veel labels af te schaffen, waardoor we meer ontspannen en vrij in de wereld kunnen staan, zonder compleet van God los te raken?

De subvraag: Wat voor labels hangen we als christenen en kerken eigenlijk aan de mensen en situaties om ons heen en wat zegt de bijbel over die labels? Hoe belangrijk zijn ze eigenlijk? read more »

Blog Nederlands

Ik geloof, maar wat doe ik? – 5

“Ik geloof in zaaien en oogsten, dus ik zaai, zodat ik later kan oogsten.” Er zijn weinig mensen die geloven dat ze 30, 60 of honderdvoudig in euro’s kunnen ‘oogsten’ als ze een tientje ‘zaaien’, maar er zijn mensen die geven volgens het voor-wat-hoort-wat principe. Ze gooien geld in het offermandje en verwachten iets terug in de vorm van een betere baan, genezing van een vriend of iets anders dat ze graag willen. Ze geven hun tienden in de verwachting dat er meer uit de hemel komt dan regen, als de hemelsluizen voor hun geopend worden. read more »

Blog English

Church without labels

I would like to write a book called ‘Church Without Labels’ and I would really like to know what you think about the idea. read more »

Blog Nederlands

Kerk zonder labels

Ik zou graag een boek willen schrijven met als titel ‘Kerk Zonder Labels’. Zouden jullie mij kunnen laten weten wat je van dat idee vindt? read more »

Blog English

Opinion or fact?

Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Marcus Aurelius read more »

Blog Nederlands

Feit of mening?

Alles wat we horen is een mening, geen feit. Alles wat we zien is een perspectief, niet de waarheid. Marcus Aurelius. read more »