Monthly Archives: December 2016

Blog English

New years resolutions

The old calender is almost empty, time to celebrate we can take a new calender. This is a grand event at which we open bottles of bubbles, light bonfires and produce loud bangs as a precaution for nasty beings not to touch our new calenders. read more »

Blog Nederlands

Goede voornemens

De oude kalender is bijna leeg, tijd om te vieren dat we een nieuwe kalender in gebruik kunnen nemen. Het is altijd weer een groots gebeuren waarbij we flessen bubbels opentrekken, vreugde vuren aansteken, en harde knallen produceren om te voorkomen dat vervelende wezens met hun tengels aan onze nieuwe kalenders komen. read more »

Blog Nederlands

Engelenkoor?

Kerst zoals je het nog nooit gezien hebt read more »

Blog English

Angel Choir?

Christmas like you’ve never seen it before read more »

Blog Nederlands

Elisabeth en Maria

Elisabeth en Maria, twee vrouwen zonder wie er geen kerst zou zijn. read more »

Blog English

Elizabeth en Mary

Elizabeth en Mary, two women without whom there would be no Christmas read more »

Blog English

Advent and symbolism

I love symbols and symbolism. I love being taken away in meaningful rituals and to discover the meaning of gestures and images. read more »

Blog Nederlands

Advent en symboliek

Ik houd van symbolen en symboliek. Ik houd ervan om meegenomen te worden in betekenisvolle rituelen en om te ontdekken wat beelden en gebaren betekenen. read more »

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 7, december 2016

Nieuwsbrief 7, december 2016

Voor het archief op de site bundel ik de wekelijkse nieuwsbrieven in één maandelijkse.

Dit zijn de posts van november:

Aanvankelijk enthousiast over profetie ging ik me toch afvragen: Wat is waar en welke waarde moet ik eraan hechten? Wat ik vond is te veel voor een blog, vandaar dat ik er iedere week in november over schrijf. Na het inleidende blog ging het over wat is profetie, welke soorten zijn er in de bijbel, is het nog van deze tijd, in welke vorm functioneert het in de gemeente en wat moeten we met de onheilsprofeten en de rondreizende sprekers met profetische bediening. Het laatste blog gaat over vrouwelijke profeten.

Nieuwsbrief 7a

Profeten, inleiding

De woorden profeet en profetie roepen gemengde gevoelens op in de kerkelijke wereld. Er zijn mensen die zeggen dat profeten niet van deze tijd zijn, er zijn mensen die een school voor profetie bezoeken en alles wat daartussen zit. En christelijk als we zijn, verdedigen we ons eigen standpunt te vuur en te zwaard. Wat mij opviel is dat die argumenten veelal berusten op gevoel, ervaring, en een ‘van horen zeggen’ gebruik van bijbelteksten, d.w.z. iemand heeft ooit een bijbeltekst als argument gehoord en pavlovt die nu zodra het onderwerp ter sprake komt, waarmee de discussie ten einde is.

Ik moet dan vaak denken aan een opmerking van Stevo Akkerman: “Dan gaat dat geloof verongelijkt stampvoeten; het heeft de antwoorden en wil hooguit ruimte aan vragen geven om die antwoorden nog eens goed voor het voetlicht te brengen.”

Een valkuil waarin we allemaal vallen van tijd tot tijd, maar die ik toch probeer zoveel mogelijk te vermijden door na te denken over de vanzelfsprekendheden en tradities van het Christelijk geloof.

Op het gebied van profetie heb ik in de loop der jaren ook zelf het nodige meegemaakt.

Lees verder: https://www.ontspannenchristendom.nl/2016/11/02/profeten-inleiding/

Fear in our lives can turn us into false prophets,

predicting things that may not—and most likely will not—come to pass.

Mark Driscoll ‏

Nieuwsbrief 7b

Wat is een profeet en wat voor soort voorspellingen zijn er?

Iedereen heeft een beeld bij het woord profeet. De een ziet een man met baard in een wit gewaad, die roept dat de wereld vergaat en dat we ons moeten bekeren, de ander ziet een soort christelijke Derek Ogilvie. Allebei de varianten kloppen wel een beetje, maar er is meer. Als je door de bijbel heen wandelt, dan kom je meer soorten profetieën tegen.

Lees meer: https://www.ontspannenchristendom.nl/2016/11/09/wat-is-een-profe

People change for two reasons,

either their minds have been opened or their hearts have been broken Steven Aitchison

Nieuwsbrief 7c

Zijn er nu nog profeten en zo ja, wat doen ze?

Het Oude Testament staat vol profeten en profetieën, het is zelfs voor het overgrote deel geschreven door profeten. In het Nieuwe Testament zijn ze ook een gebruikelijke verschijning. Van individuen zoals Anna (Luc.2:36) en Agabus (Hand. 21:10), tot de dochters van Filippus (Hand. 21:9) en groepen profeten uit Jeruzalem of Antiochië (Hand. 11: 27; 13:1).

Paulus schrijft dat profeten samen met apostelen, evangelisten, herders en leraars aan de kerk zijn gegeven om de leden van de kerk toe te rusten (Ef. 4:11,12). Over profeten zegt hij: “Wie profeteert, spreekt voor mensen: opbouwend, vermanend en troostend”, of “opbouwend, troostend, bemoedigend”, afhankelijk van de vertaling (1 Kor. 14:3). Vanwege de ordelijke gang van zaken mogen maar twee of drie profeten het woord voeren in een kerkdienst, de andere (!) profeten moeten het gezegde beoordelen (1 Kor. 14: 29).

Toch zijn er mensen die menen dat er geen profeten meer zijn. De volgende redenen worden daarvoor gegeven:

lees verder https://www.ontspannenchristendom.nl/2016/11/16/zijn-er-nu-nog-profeten-en-zo-ja-wat-doen-ze/

Whatever you do in life,

surround yourself with smart people who’ll argue with you.

John Wooden

Nieuwsbrief 7d

De onheilsprofeten en de ‘helderzienden’

Wat moet je met onheilsprofeten die rampen en oordelen voorspellen, of ‘helderzienden’, die een kerk of een individu vertellen wat er op korte of langere termijn gaat gebeuren.

Hoe weet je of ze ‘echt’ zijn? Zijn hun indrukken gebaseerd op inspiratie van God of hun eigen wensdenken?

Lees verder https://www.ontspannenchristendom.nl/2016/11/23/de-onheilsprofet…de-helderzienden/

It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.

William Shakespeare

Nieuwsbrief 7e

Profetessen, hoe God spreekt door vrouwen

De bijbel laat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zien dat vrouwen profeet kunnen zijn. In het Oude Testament zien we dat Mirjam, de zus van Mozes, een profeet is (Ex. 15:20, Num. 12:2). Deborah, de rechter, is een profeet (Richt. 4:3-10) en Koning Josia gaat te rade bij Chulda (2 Kon. 22).

Ook in het Nieuwe Testament komen vrouwelijke profeten voor. De beroemdste is Anna, die in de tempel was toen Jezus daar werd voorgesteld (Luc. 2:36-38). Ook genoemd worden de vier dochters van Filippus (Hand. 21:9).

Lees verder https://www.ontspannenchristendom.nl/2016/11/30/profetessen-hoe-…ekt-door-vrouwen/

When sleeping woman wake, mountains move

chinese proverb

Schilderij: oude lezende vrouw, waarschijnlijk de profetes Hanna, van Rembrandt

Conclusie

Het is vreemd dat een verschijnsel dat in de hele bijbel zo’n belangrijke rol speelt als profetie, in de kerk vrijwel volledig uit beeld is geraakt. De redenen die worden aangevoerd voor het verdwijnen zijn flinterdun en gemakkelijk te weerleggen.

Het is extra vreemd omdat met de uitstorting van de Heilige Geest in principe iedereen kan profeteren, in tegenstelling tot de praktijk in het Oude Testament. Het zou daarom nodig zijn om te leren hoe je er mee om moet gaan en hoe je echt van onecht kunt onderscheiden. Maar in het verleden heeft de kerk ervoor gekozen deze gave liever te negeren dan haar in te bedden in de geloofspraktijk. Met name binnen de charismatische beweging zie je profetie weer een plek krijgen. Dat dit na duizenden jaren met vallen en opstaan gaat, mag duidelijk zijn. Maar laten we, al lerend van onze fouten, deze opbouwende gave van God weer erkennen en de ruimte geven binnen de gemeente.