Monthly Archives: November 2016

Blog English

How God speaks through women

Initially enthusiastic about prophecy I started wondering what is true and how should I value it? This is the fifth and last blog in the series Prophets and Prophecy in which I search for an answer to this question. After the introduction blog I talk about what is prophecy, what kinds are there in the bible, does it still function now, in what form does it function in the church en what about prophecies of doom and prophetic ministries? And this blog deals with female prophets.

The bible shows in both Old and New Testament that women can be a prophet. In the Old Testament we see Miriam, the sister of Moses, is a prophet (Ex. 15:20, Num. 12:2), Deborah, the judge, is a prophet (Judges 4:3-10) and King Josiah goes for advice to the female prophet Huldah (2 Kings 22). read more »

Blog Nederlands

Profetessen, hoe God spreekt door vrouwen

Aanvankelijk enthousiast over profetie ging ik me toch afvragen: Wat is waar en welke waarde moet ik eraan hechten? Dit is de vijfde en laatste blog in de serie profeten en profetie waarin in een antwoord zoek op die vraag. Na het inleidende blog ging het over wat is profetie, welke soorten zijn er in de bijbel, is het nog van deze tijd, in welke vorm functioneert het in de gemeente en wat moeten we met de onheilsprofeten en de rondreizende sprekers met profetische bediening. En dit blog gaat over vrouwelijke profeten.

De bijbel laat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zien dat vrouwen profeet kunnen zijn. In het Oude Testament zien we dat Mirjam, de zus van Mozes, een profeet is (Ex. 15:20, Num. 12:2). Deborah, de rechter, is een profeet (Richt. 4:3-10) en Koning Josia gaat te rade bij Chulda (2 Kon. 22). read more »

Blog English

The prophets of doom and the ‘clairvoyant’

Fourth blog in the series Prophets and Prophecy. After the introdiction blog I wrote about what is prophecy, what sorts are there in the Bible, are they still here and in what form does it function in the church?

profeten-4-toekomstdingesWhat do you do with the prophets of doom who predict disasters and judgements and the ‘clairvoyant’, who tell a church or an individual what (good) is going to happen in the near or further future? How can you tell if they are ‘real’? Are their impressions based on inspiration of God or their own wishfull thinking? read more »

Blog Nederlands

De onheilsprofeten en de ‘helderzienden’

Vierde blog in de serie profeten en profetie. Na het inleidende blog ging het over wat is profetie, welke soorten zijn er in de bijbel, is het nog van deze tijd en in welke vorm functioneert het in de gemeente.

profeten-4-toekomstdingesWat moet je met onheilsprofeten die rampen en oordelen voorspellen, of ‘helderzienden’, die een kerk of een individu vertellen wat er op korte of langere termijn gaat gebeuren. Hoe weet je of ze ‘echt’ zijn? Zijn hun indrukken gebaseerd op inspiratie van God of hun eigen wensdenken? read more »

Blog English

Are there still prophets and if so, what do they do?

The Old Testament is full of prophets and prophecies, the majority is written by prophets. In the New Testament they also are a common phenomena. From individuals like Anna (Luc. 2:36) and Agabus (Acts 21:10), till the daughters of Philip (Acts 21:9) and groups of prophets from Jerusalem and Antioch (Acts11: 27; 13:1). read more »

Blog Nederlands

Zijn er nu nog profeten en zo ja, wat doen ze?

Het Oude Testament staat vol profeten en profetieën, het is zelfs voor het overgrote deel geschreven door profeten. In het Nieuwe Testament zijn ze ook een gebruikelijke verschijning. Van individuen zoals Anna (Luc.2:36) en Agabus (Hand. 21:10), tot de dochters van Filippus (Hand. 21:9) en groepen profeten uit Jeruzalem of Antiochië (Hand. 11: 27; 13:1). read more »

Blog English

What is a prophet and what kind of prophecies are there?

On hearing the word prophet pictures immediately burst to mind. One sees a man with a beard in a white robe who yells the world is coming to an end en we should repent. An other sees a Christian clairvoyant of sorts. Both images are more or less correct, but there is more. When you walk through the bible you will discover more kinds of prophecies. read more »

Blog Nederlands

Wat is een profeet en wat voor soort voorspellingen zijn er?

Iedereen heeft een beeld bij het woord profeet. De een ziet een man met baard in een wit gewaad, die roept dat de wereld vergaat en dat we ons moeten bekeren, de ander ziet een soort christelijke Derek Ogilvie. Allebei de varianten kloppen wel een beetje, maar er is meer. Als je door de bijbel heen wandelt, dan kom je meer soorten profetieën tegen. read more »

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 6

Voor het archief op de site bundel ik de wekelijkse nieuwsbrieven in één maandelijkse.

Dit zijn de posts in oktober:

Nieuwsbrief 6a

Your Lord not only sends, but he goes as well.

He never sends you to a calling without going with you in presence, power and glory.

Paul David Tripp

Volgens de bijbel zijn we een heleboel dingen als christenen. We zijn een nieuwe schepping, een kind, een heerser, een zondaar, een gezalfde, een geliefde, een heilige, enz. Daar bestaan ook misverstanden over. Daarom dit blog:

Hoe zit het met ‘de gezalfde des Heren’?


anointing-oil

Nieuwsbrief 6b

God knows exactly what you need, but this side of eternity,

you and I will continually confuse our wants with our needs.

Paul David Tripp

Volgens de bijbel zijn we een heleboel dingen als christenen. We zijn een nieuwe schepping, een kind, een heerser, een zondaar, een gezalfde, een geliefde, een heilige, enz. Daar bestaan ook misverstanden over. Daarom dit blog over de relatie tussen vergeving en genezing:

Iedereen vergeven en genezenverlorenzoon-vergeven-genezen

Ik las een prachtig blog over het herstel van de relatie tussen God en de mensen. http://www.lazarusmagazine.nl/2016/09/tijd-om-iemand-aan-jasje-trekken/

De schrijver citeert daar o.a. uit een van de voor mij meest aangrijpende stukken in de bijbel, Hosea 2:15-22:

“Daarop zal ik je meelokken naar de woestijn, (zegt Jhwh, de Maker, de Schepper, de ziel van de wereld,) en daar tot je hart spreken. Ik zal je wijngaarden teruggeven, het dal van Achor maak ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden, als in de tijd van haar jeugd. Op die dag al zij zeggen: jij bent mijn man. (…) ik zal je voorgoed tot vrouw nemen. Mijn vrouw zul je zijn want ik beloof je trouw en jij zult de heer toegewijd zijn.” of in een andere vertaling: “… dan zult u de heer leren kennen.”

In het Oude Testament, midden tussen alle onheilsprofetieën, tussen alles wat het volk misdaan heeft, staat deze hele tere en intense liefdesverklaring van God. Iedere keer als ik het lees, raakt het mij diep.

Nieuwsbrief 6c

We trekken ten strijde, fysiek, mentaal, symbolisch of met werkelijke tanks.

Om onze koninkrijken te beschermen, die niet van ons zijn.

Rikko Voorberg

Volgens de bijbel zijn we een heleboel dingen als christenen. We zijn geroepen, vergeven en genezen, een nieuwe schepping, een kind, een zondaar, een gezalfde, een leraar, een geliefde, een heilige, enz. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Deze keer over:

Iedereen een heerser?

crown

Een kort artikel over het gevaar van een heerser zijn:

https://www.vn.nl/literaire-kroniek-oude-en-nieuwe-totalitaire-verleidingen/

Het gaat over machthebbers en democratisch gekozen leiders maar het is een valkuil voor iedereen met macht.

Nieuwsbrief 6d

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.”

H. Jackson Brown Jr., P.S. I Love You

Volgens de bijbel zijn we een heleboel dingen als christenen. We zijn geroepen, vergeven en genezen, een nieuwe schepping, een gezalfde, een leraar, een heilige, enz. Maar hoe werkt dat in de praktijk? De laatste blog in deze serie gaat over:

Iedereen is dood

the-melting-watch

Aan de andere kant van de dood wacht een nieuw leven. Een leven dat we in ontspannenheid mogen leven, want niets kan ons nog scheiden van de liefde van God. Een schitterend blog hierover:

‘Alleen voor wie opnieuw wil beginnen’, door Rikko Voorberg.

http://www.lazarusmagazine.nl/?s=28+september

Blog English

Prophets, introduction

philippulusThe words prophet and prophecy evoke mixed feelings in the Christian world. There are people who say prophets doesn’t exist any more, there are people who attend a school of prophets ad everything in between. And, being Christians we defend our position by fire and sword. I noticed that the arguments are mostly based on feelings, experience and a hear say use of bible texts. This is if you once have heard a bible verse as an argument and now Pavlov it every time the subject is on topic, ending the discussion. read more »