Monthly Archives: October 2016

Blog English

Everybody is dead

A good Christian is a dead Christian, because Paul says repetitively that we are dead and that this is a good thing. What about it? read more »

Blog Nederlands

Iedereen is een dooie

Een goede christen is een dode christen, want Paulus zegt herhaaldelijk dat we dood zijn en dat dat goed is. Hoe zit dat? read more »

Blog English

Everybody a ruler?

You have made him a little lower than God, And You crown him with glory and majesty! crownYou make him to rule over the works of Your hands; You have put all things under his feet”, David sings. This commission to rule was already given to Adam en Eve at their creation; “Fill the earth, and subdue it; and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living thing that moves on the earth.” read more »

Blog Nederlands

Iedereen een heerser?

“U hebt van de mens bijna een god gemaakt, omkranst met glorie en pracht. U laat hem heersen over het werk van uw handen, alles hebt U aan zijn voeten gelegd”, zingt David. Dcrowne opdracht om te heersen hadden Adam en Eva al bij hun schepping gekregen: “Bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.” read more »

Blog English

Everybody forgiven and healed

The ‘Full Gospel’ teaches based on Isaja 53:5 that our healing is as sure as our forgiveness. I always have had a problem with that, because not everybody who is sick, is healed. How should I understand this verse? read more »

Blog Nederlands

Iedereen vergeven en genezen

Het ‘Volle Evangelie’ leert op grond van Jesaja 53:5 dat onze genezing net zo zeker is als onze vergeving. Ik heb daar altijd moeite mee gehad, want ik zie dat niet iedereen die ziek is, wordt genezen. Hoe moet ik deze tekst begrijpen? read more »

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 5, oktober 2016

Voor het archief op de site bundel ik de wekelijkse nieuwsbrieven in één maandelijkse. Dit zijn de posts in september:

De eerste post van september is niet in een nieuwsbrief terecht gekomen. Het is de aanloop naar de nieuwe serie ‘Iedereen is …”.

Het verlangen om iets van je leven te maken, zit heel diep in de mens. We willen iemand zijn die van betekenis is. Als christen hebben we daarnaast een diep verlangen om ‘Gods wil’ te doen. read more »

Blog English

What about ‘the anointed one’?

anointing-oilI’ve been in churches where the pastor was seen as the ‘anointed of the Lord’. It is a strange phenomena where the Old Testament anointing of kings is assumed to be given to a church leader. “Because David didn’t want to lay a hand on Saul because he was the anointed of the Lord, church members are not allowed to criticise the leader”, is the assertion. “And because the anointing teaches you about all things, the pastor is always right.” read more »

Blog Nederlands

Hoe zit het met ‘de gezalfde des Heren’?

anointing-oilIk ben wel eens in kerken geweest waar de voorganger werd gezien als een ‘gezalfde des Heren’. Een vreemd fenomeen waarbij de Oud Testamentische zalving van koningen wordt toegedacht aan een kerkleider. read more »