Monthly Archives: July 2016

Blog English

I believe so I pray

Recently I have read a very good column with a razor-sharp analysis of how people look at prayer in times of trouble (in Dutch): https://www.vn.nl/als-god-in-rampzalige-tijden-niet-thuis-geeft/ (translation below)

It made me wonder: What does happens when we pray? read more »

Blog Nederlands

Ik geloof dus ik bid

Ik las laatst een hele goede column met een messcherpe analyse van hoe mensen tegen gebed aankijken in moeilijke tijden: https://www.vn.nl/als-god-in-rampzalige-tijden-niet-thuis-geeft/

Dat riep bij mij weer de vraag op: Wat gebeurt er wél als we bidden? read more »

Blog English

I believe so I do – what? 5

‘I believe in sowing and harvesting, so I sow in order to be able to harvest later’. Most of us don’t believe when we ‘sow’ 10 Euro we get 30, 60 or 100 fold back in Euro’s, but there are people that give according to the quid-pro-quo principle. They put money in the offering basket and expect something back like a better job, the healing of a friend or something else they want to receive. They tithe and expect something more from the heavens than rain, when the floodgates of heaven are thrown open for them. read more »

Blog Nederlands

Ik geloof, maar wat doe ik? – 4

Veel mensen geloven dat God pas zegent als je je aan de regels houdt. Ze denken dat de zegen en de vloek van de wet ook nu nog gelden, en dat niet alleen voor de Joden, maar ook voor de christenen en zelfs voor ongelovigen. Ze leven in de veronderstelling dat, als iedereen zich netjes gedraagt, God ons land zal zegenen, of hun kerk zal zegenen, of hun gezin zal zegenen. read more »

Blog English

I believe so I do – what? 4

A lot of people believe God only blesses if you obey the rules. They think the blessing and curse of the law are still valid today and not only for the Jews but also for Christians and the non believers. They presume that, when everybody behaves okay, God will bless our country, or our church or our family. read more »

Blog English Uncategorized

I believe so I do – what? 3

We believe our sins are forgiven and we believe we are a new creation. New creation equals better man we believe, so we think we should behave like better people. ‘Be holy because I am holy’. read more »

Blog Nederlands

Ik geloof, maar wat doe ik? – 3

We geloven dat onze zonden zijn vergeven en we geloven dat we een nieuwe schepping zijn. Bij ‘nieuwe schepping’ denken we ‘beter mens’ en daarom hebben we vaak het idee dat we ons als betere mensen moeten gaan gedragen. ‘Wees heilig want Ik ben heilig’. read more »